RSS
 

1977

23 wrz

Otwock liczył 43.833 mieszkańców.

Oddano do użytku 270 nowych mieszkań.

Wyremontowano nawierzchnie ulic o łącznej długości 5,1 km ulic. Wśród remontowanych ulic były: Okrzei, Poniatowskiego, Armii Radzieckiej [ob. Armii Krajowej], Czaplickiego, Kupiecka, Świerczewskiego [ob. Jana Pawła II], Sportowa, Majowa i inne.
W ramach remontów kapitalnych wymieniono nawierzchnie ulic o łącznej długości 10 km.

W Otwocku funkcjonowało 15 przedszkoli do których uczęszczało 1250 dzieci.[1]

Oddano do użytku przedszkole w Świdrze na 120 miejsc (przy ul. Majowej)

Przy ul. Skłodowskiej uruchomiono Klub Nauczyciela.

Powstała filia biblioteczna na osiedlu „Batorego”.

Przy ulicy Powstańców Warszawy oddano do użytku gmach Banku PKO (zobacz fot.).

Odbyło się łącznie 117 występów zespołów artystycznych, 123 projekcje filmowe, zorganizowano 43 wystawy malarstwa, plakatu i grafiki. Odbyło się 8 imprez rekreacyjno-wypoczynkowych.

Miejska biblioteka publiczna zorganizowała 11 spotkań z pisarzami, 65 prelekcji, 2 konkursy czytelnicze, 45 wystaw, 3 lekcje biblioteczne.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował łącznie 35 imprez z V Międzynarodowym Biegiem Maratońskim w ramach Święta Trybuny Ludu na czele.

1.05.1977 – Z okazji święta pierwszomajowego odbył się na terenie miasta wyścig kolarski.

29.09.1977 – Otwarto pawilon rzemieślniczy przy ul. Kupieckiej 1 – filia Rzemieślniczego Domu Towarowego w Otwocku

30.09.1977 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę dotyczącą kierunków działania w sprawie poprawy stanu sanitarno – porządkowego miasta Otwocka. Jednym z elementów uchwały była likwidacja bazarku przy ul. Orlej. W jego miejscu miał powstać zieleniec. Zaplanowano również budowę nowego wysypiska śmieci w Wólce Mlądzkiej.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 225.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1976

16 wrz

Otwock liczył 43.864 mieszkańców w tym 21.814 w wieku do lat 18.

Na terenie miasta zatrudnionych było 15.420 mieszkańców

Istniało 785 gospodarstw rolnych w których hodowano 595 sztuk bydła i 1109 trzody chlewnej.

Funkcjonowało 268 zakładów rzemieślniczych, w tym m.in.: kowalsko-ślusarskich – 20, remontowo-budowlanych – 94, fryzjerskich – 17, krawieckich – 38, szewskich – 19

Istniało 135 sklepów, 6 aptek i 8 zakładów gastronomicznych.

Otwock posiadał: 54,5 km sieci wodociągowej, 55,5 km sieci kanalizacyjnej, 32 km sieci gazowej. Z wody bieżącej korzystało 59,5% mieszkańców, z kanalizacji – 74%, a z gazu – 24,9

Długość ulic wynosiła 183,2 km, chodników – 73,7 km.

Sieć oświetlenia ulicznego składała się z 2550 punktów świetlnych.

Zużycie wody w całym roku wyniosło 1.790 tysięcy m3/d. Ilość odprowadzonych ścieków wyniosła 2.695 tyś m3/d. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosiła 1.971 tyś m3/d.

W całym mieści było 12.130 mieszkań o łącznej powierzchni 467.787 m2

Oddano do użytku 165 nowych mieszkań w blokach na osiedlu „Stadion” i „Zygmunta”. Ponadto do użytku oddano 49 budynków jednorodzinnych.

Na osiedlu „Stadion”, przy ulicy Sportowej oddano do użytku sklep samoobsługowy („Stodołę”). Identyczny sklep otwarto również przy ul. Czaplickiego (zobacz foto).

Funkcjonowało 14 przedszkoli do których uczęszczało 1.106 dzieci. Oddano do użytku jedno przedszkole na osiedlu „Batorego” i dwa na osiedlu „Stadion”.

Do 9 szkół podstawowych chodziło 4.710 uczniów.
Do 3 liceów uczęszczało 1.209 uczniów.
404 pobierało naukę w technikum.
W 7 liceach zawodowych uczyło się 986 uczniów.
1.006 osób uczyło się w 2 szkołach zawodowych.

W mieście funkcjonowało 10 filii bibliotecznych posiadających łącznie 97.000 książek

Na terenie miasta działały 2 kina stałe z 400 miejscami. Jednym z nich było kino „Promyk” przy ul. Warszawskiej (zobacz fot.), drugie (40 miejsc) znajdowało się w Sanatorium im. F. Dzierżyńskiego (obecnie MCLChPiG) przy ul. Reymonta.

Zakończono budowę osiedlowego Klubu Kultury OSM przy ul. Warszawskiej (obecnie Klub „SMOK”)

W otwockich szpitalach było łącznie 473 łóżka.

W mieści pracowało 316 lekarzy i 782 pielęgniarek.

Z placówek leczniczych na terenie miasta korzystało 25.000 osób.

W dwóch żłobkach przebywało 120 dzieci.

Otwock posiadał 127 miejsc noclegowych dla turystów.

Na terenie miasta działało 127 drużyn harcerskich skupiających 3,5 tyś młodzieży.

Chór Szkoły Podstawowej nr 5 zdobył I miejsce w przeglądzie stołecznych chórów szkolnych.

Zespół MDK został laureatem IV nagrody eliminacji konkursu piosenki radzieckiej.

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1975

16 wrz

Otwock liczył 42.934 mieszkańców.

Istniało 11 przedszkoli z 412 miejscami.

funkcjonowało 9 szkół podstawowych do których uczęszczało 4805 dzieci

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 776 uczniów i 2956 uczniów szkół zawodowych.[1]

Na terenie miasta funkcjonowało 143 sklepy, z czego 10 samoobsługowych.

W wyniku reformy administracyjnej zlikwidowany został Powiat Miejsko – Uzdrowiskowy

Oddano do użytku Internat przy Technikum Nukleonicznym. Obecnie mieści się tam Powiatowa Komenda Policji.

Na terenie OKS powstał hotel wraz z siłownią.

Trwała budowa pawilonu usługowo – handlowego przy ulicy Warszawskiej. Znajdzie tu także siedzibę Klub Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej „SMOK” (zobacz artykuł)

09.1975 – Przy ul. Poniatowskiego otwarto Klub Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Proton”.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 223.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1974

16 wrz

Przekształcono Dom Kultury i Młodzieży działający przy ul. Poniatowskiego (wraz z Domem Harcerza) w Młodzieżowy Dom Kultury.

Przy ulicy Karczewskiej trwała budowa stacji pomp i budynków administracji MPWIK (dzisiejszy OPWiK).

Rozpoczęto, zaplanowaną na trzy lata modernizację Parku Miejskiego (zobacz artykuł)

W powiecie otwockim, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza liczyła 3630 członków (zobacz artykuł)

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni zajęło I miejsce w krajowym współzawodnictwie miejskich przedsiębiorstw i zarządów zieleni. (zobacz artykuł)

Przy ul. Powstańców Warszawy trwała budowa oddziału Banku Polskiego (zobacz fot.).

25.06.1974 – Przedstawiciele ambasady Korei Północnej odwiedzili budynek Sanatorium im. Krasickiego. (zobacz fot.)

08.1974 – Otwarto pawilon handlowy „Stodoła” przy ul. Andriollego. (zobacz fot.) (zobacz artykuł)

20.10.1974 – Otwocki Klub Sportowy obchodził 50-lecie istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość podczas której klub otrzymał sztandar ufundowany przez mieszkańców Otwocka.[1]


[1] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 16.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1973

16 wrz

W wyniku wprowadzonej reformy administracyjnej w Otwocku powołano pierwszego Naczelnika Miasta. MRN wybrała na to stanowisko Feliksa Betkiera.

W Otwocku funkcjonowały trzy domy dziecka: przy ul. Komunardów, Prusa i Myśliwskiej.[1]

W Otwockim Klubie Sportowym powstała sekcja biegów na orientację. [2]

Powołano Zespół Szkół Zawodowych w Otwocku

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni zajęło III miejsce w krajowym współzawodnictwie miejskich przedsiębiorstw i zarządów zieleni.

22.06.1973 – Przy ulicy Górnej otwarto nową siedzibę Zarządu Dróg i Mostów. (zobacz fot.)

15.10.1973 – Przy ulicy Andriollego oddano do użytku pierwszą w Polsce kotłownie Gazową. (zobacz fot.)

09.12.1973 – Odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej. (zobacz skład)


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.227.
[2] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 16.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

Miejska Rada Narodowa kadencji 1973-1978

16 wrz

Lista obecności Radnych Miejskiej Rady Narodowej na Sesji w dniu 28 stycznia 1977r.

 1. Baranowska Elżbieta
 2. Barszczewski Stefan
 3. Berezowska Mirosława
 4. Betkier Feliks
 5. Bogusz Zdzisław
 6. Bondarewski Andrzej
 7. Buczek Włodzimierz
 8. Cacko Jan
 9. Centkiewicz Borys
 10. Cichecka Barbara
 11. Cyrna Maria
 12. Doniec Józef
 13. Dryll Ryszard
 14. Dzięgielewska Irena
 15. Frelek Roma
 16. Grabowski Konstanty
 17. Główka Kazimierz
 18. Hawryluk Feliks
 19. Jarosz Kazimierz
 20. Jobda Jan
 21. Kałowski Stanisław
 22. Kociszewski Henryk
 23. Kołakowski Krzysztof
 24. Kośmicki Marek
 25. Krulikowski Stanisław
 26. Kujtkowski Stanisław
 27. Kulawik Marian
 28. Lech Szymon
 29. Lipińska Teresa
 30. Marusińska Zofia
 31. Maszkiewicz Jadwiga
 32. Mirowska Aleksandra
 33. Mróz Jan
 34. Napruszewski Jan
 35. Nowakowska Danuta
 36. Popiel Ryszard
 37. Popis Andrzej
 38. Rękawek Zdzisław
 39. Rosłon Wiesława
 40. Rudnicki Kazimierz
 41. Rudź Danuta
 42. Rudny Eugeniusz
 43. Sadocha Mieczysław
 44. Sierpiński Józef
 45. Śledziewska Krystyna
 46. Strzeżek Wacław
 47. Świątkowski Tadeusz
 48. Szeszko Zofia
 49. Szatyński Andrzej
 50. Szopa Aleksandra
 51. Talarek Jerzy
 52. Tarasiewicz Ryszard
 53. Tarszewski Andrzej
 54. Trzepałko Tadeusz
 55. Wierzbicka Cecylia
 56. Witak Stefan
 57. Uzarska Justyna
 58. Żelazna Irena
 59. Konarczuk Czesław
 60. Golińczak Władysław
 61. Jedliński Stanisław
 62. Kłuciński Antoni
 63. Lubiejewska-Sieńczak Zofia
 64. Pucyk Henryk
 65. Sobkowicz Jan
 66. Szafran Zygmunt
 67. Florek Stanisław
 68. Świochowski Tadeusz
 69. Kos Jan

 

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1972

08 wrz

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 917 uczniów. Do szkół zawodowych – 3549.

Oddano do użytku przebudowany stadion OKS z 8-torową bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi. (zobacz foto)

Otwocki Klub Sportowy w 5 sekcjach skupiał 360 młodych sportowców, w tym: 140 lekkoatletów, 80 piłkarzy, 60 piłkarzy ręcznych, 50 ciężarowców i 30 gimnastyczek i gimnastyków. (zobacz artykuł)

Otwock i powiat otwocki przygotował bogatą ofertę skierowaną do turystów. (zobacz artykuł)

W sezonie letnim mieszkańcy Mlądza przygotowali 40 kwater dla turystów. (zobacz artykuł)

Otwock po raz czwarty zajął I miejsce w konkursie czystości i porządkowania miast województwa warszawskiego. (zobacz artykuł)

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni zajęło III miejsce w krajowym współzawodnictwie miejskich przedsiębiorstw i zarządów zieleni. (Zarząd Zieleni Miejskiej – zobacz foto)

23.01.1972 – Na terenie Otwockiego Klubu Sportowego odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej wybudowanej ze środków Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. (zobacz foto)

06.04.1972 – Miejsko Powiatowa Rada Narodowa podjęła uchwałę o zatwierdzeniu harmonogramu realizacji na terenie miasta akcji „Czystość – Estetyka – Porządek”.

20.04.1972 – Powiatowo Miejska Rada Narodowa zatwierdziła Komitety Czynów Społecznych na budowę w Otwocku: ogniska muzycznego, basenu kąpielowego oraz strzelnicy.

27.04.1972 – Z inicjatywy Tadeusza Strykiera, członka zarządu Cechu Rzemiosł Różnych powołano w budynku przy ulicy Kołłątaja Klub Rzemiosła „Hefajstos”. (działalność Hefajstosa w roku 1973 – artykuł)

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1971

04 wrz

Na terenie miasta było 2661 ha lasów. (zobacz artykuł)

Wiosną realizowano program zazieleniania miasta. Młodzież obsadziła żywopłoty i urządziła trawniki przy ul. Kościuszki i Warszawskiej. Na trasie mostowej (Kołłątaja) posadzono duże ilości krzewów: tireje, tamaryszki, berberysy, jaśminowce i forsycje. Posadzono 300 lip i 200 tyś kwiatów.

Przy ul. Andriollego rozpoczęto budowę nowej kotłowni. Miała to być pierwsza w kraju ciepłownia gazowa. (zobacz fot.)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów opracował 10-letni plan modernizacji i budowy ulic w Otwocku. (zobacz artykuł).

Władze miejskie ogłosiły wiosną konkurs: „Nieruchomość na połysk”. W kategorii budynków użyteczności publicznej I miejsce zajął Dom Rencisty w Świdrze, II – Urząd Pocztowo-Telegraficzny. W kategorii budynków wielorodzinnych pod zarządem ZBM (poprzednik ZGM), I miejsce przypadło budynkowi nr 39 przy ul. Poniatowskiego. W kategorii budynków OSM zwyciężył blok nr 3 na osiedlu „Kmicica”. Wśród budynków spółdzielni „Służby Zdrowia” zwyciężył blok pod adresem Andriollego 57.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zabezpieczyło tereny pod budowę kolejnych osiedli: Batorego, Zygmunta, Warszawska, Stadion II i III, Poniatowskiego i Wronia. (zobacz artykuł)

Na otwockie ulice wyjechały pierwsze autobusy przegubowe. Kursowały pomiędzy stacją PKP a Karczewem. (zobacz artykuł), (zobacz fot.)

Otwock zajął drugie miejsce w konkursie czystości i porządkowania miast Mazowsza, Kurpi i Podlasia. (zobacz artykuł)

07.05.1971 – Na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Andriollego zakwitła agawa. (zobacz fot.)

24.06.1971 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła przekazanie otwockich targowisk przedsiębiorstwu Miejski Handel Detaliczny.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1970

28 sie

5745 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych w Otwocku[1]

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 798 licealistów i 3760 uczniów szkół zawodowych.[2]

Nad Świdrem działały kioski gastronomiczne. (zobacz artykuł)

Rozpoczęto przebudowę stadionu OKS. Prace trwały do roku 1971.

Odrestaurowano figurę Chrystusa znajdującą się przy ulicy Orlej. (zobacz fot.)

Trzeci raz z rzędu Otwock zajął pierwsze miejsce w konkursie czystości i porządkowania miast Mazowsza, Kurpi i Podlasia

Trybuna Mazowiecka donosiła o tworzeniu się kałuż na ulicach Otwocka. (zobacz artykuł)

03.03.1970 – W związku z powtarzającymi się wypadkami picia alkoholu przez urzędników miejskich w godzinach pracy i w lokalach służbowych, Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wydał okólnik zabraniający tego typu praktyk.
Poszczególne wydziały Prezydium „przyjęły pismo do wiadomości i stosowania”.

04-05.1970 – Mieszkańcy miasta wzięli „masowo” udział w akcji „Wiosna czynów”, pracując w czynie społecznym nad upiększaniem miasta. (zobacz artykuł)

06.1970 – Otwarto w otwockim Domu Harcerza Klub Przyjaźni Polsko-Koreańskiej. (zobacz artykuł)

11.1970 – Odbyła się narada działaczy Otwockiego Klubu Sportowego poświęcona problemom klubu. (zobacz artykuł)


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 223.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1969

25 sie

Uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Otwock zakwalifikowany został do grupy miejscowości turystyczno-wypoczynkowych. (zobacz artykuł)

Otwock zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Czystości i porządkowania miast województwa warszawskiego” organizowanym przez Wojewódzką Radę Narodową. W konkursie wzięło udział około 60 miast. (zobacz artykuł)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej opracował wieloletni ideogram zagospodarowania turystycznego rzeki Świder. W jego ramach przewidziano spiętrzenie rzeki i powstanie zalewu. (zobacz także artykuł)
Ponadto zatwierdzono dokumentację techniczno-roboczą budowy gmachów PKO wraz z blokiem mieszkalnym i PSS przy ul. Powstańców Warszawy.

W Otwocku zainstalowano pierwsze w Polsce podświetlane znaki drogowe. (zobacz artykuł)

Podjęto decyzję o budowie gmachu kina. Miał powstać na terenie tzw. „Małpiego gaju”.

Otwock uczcił 25 rocznicę powstania PRL (zobacz artykuł)

Przy ulicy Kopernika oddano do użytku pawilon pogrzebowy i kwiaciarnię Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Przy ulicy Andriollego oddano do użytku lokal ośrodka „Praktyczna Pani”. (zobacz artykuł), (zobacz fot.)

Zatwierdzono budowę osiedla Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie Karczewska) i Wroniej.

Otwock wziął udział w „akcji budowy 1000 lodowisk na Mazowszu” (zobacz artykuł).

1.04.1969 – Otwarto przy ul. Zacisznej w Świdrze oddziały: okulistyczny, wewnętrzny i chirurgiczny Szpitala Powiatowego w Otwocku

13.04.1969 – W Otwocku odbyły się 42 Mistrzostwa Polski w Biegach na Przełaj.

01.06.1969 – Odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej. (zobacz skład)

22.07.1969 – Otwarto nowy most na rzece Świder w ciągu ulicy Kołłątaja.

15.11.1969 – W Technikum Nukleonicznym odbyła się uroczystość zakończenia tygodniowej Sesji Leninowskiej. Udział wzięli między innymi: redaktor naczelny tygodnika „Polityka” – Mieczysław Rakowski, redaktor naczelny Ekspresu Wieczornego – Zbigniew Sołuba, redaktor Wiktor Krasucki z Trybuny Ludu oraz dr Andrzej Szcześniak z Katedry Doktryn Politycznych Wojskowej Akademii Politycznej. Sesję zorganizowała otwocka młodzież pod patronatem Komitetu Oświaty PZPR.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii