RSS
 

1985

17 paź

Otwock liczył 45.413 mieszkańców, w tym 11.836 w wieku od 0 do 17 lat, w wieku produkcyjnym – 28.065, w wieku poprodukcyjnym – 5.512.

W Otwocku funkcjonowało 17 przedszkoli i 10 szkół podstawowych.

5191 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych w Otwocku.[1]

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 445 licealistów i 2282 uczniów szkół zawodowych.[2]

Ogółem w mieście było 14.000 mieszkań.

Do sieci wodociągowej przyłączonych było 45,3% mieszkań, do sieci kanalizacyjnej – 44,8%, do sieci gazowej – 34,2%, do sieci c.o. – 34,4%.

Oczyszczalnia ścieków posiadała zdolność przepustową 8.100m3/dobę i był znacznie obciążona, ponieważ maksymalny dopływ ścieków wynosił 14.000m3/dobę.

Funkcjonowały 4 linie autobusowe: Otwock – Mlądz, Otwock – Karczew, Otwock – Jabłonna – Świerk, Otwock – Wólka Mlądzka.

Najbardziej obciążonym skrzyżowaniem w mieście było skrzyżowanie ulic: Powstańców Warszawy i Andriollego (1300 pojazdów na godzinę)

Oddano 82 nowe mieszkania.

Istniało w mieście 214,5 km ulic z czego 116,3 km posiadało nawierzchnię utwardzoną

W mieście było 175 sklepów i 542 zakładów usługowych.

Na wywłaszczonej działce (pani Orłowskiej) przy ul. Wroniej rozpoczęto budowę żłobka miejskiego.

Rzekę Świder na odcinku otwockim zaliczono do II kategorii czystości. Woda nadawała się do kąpieli.

Przywrócono zakładowi przy ulicy Kochanowskiego dawną nazwę „Zofiówka”. Obiekt wrócił do roli lecznicy nerwic i zaburzeń neuropsychiatrycznych.

23.05.1985 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana polegała na przeznaczeniu fragmentu terenu o pow. 16.73 ha, położonego w płd. części miasta przy granicy z gminą Celestynów na cele wysypiska śmieci dla potrzeb otwockiego zespołu miejskiego.

23.06.1985 – Otwocki Klub Sportowy był organizatorem Międzynarodowego Biegu Maratońskiego. Zwycięzcą biegu został Vlastimil Bukovian z Czechosłowacji z czasem 2.21:58,

31.12.1985 – Otwocki Klub Sportowy „Start” zorganizował bal sylwestrowy.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 223.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1984

17 paź

W Otwocku funkcjonowało 17 przedszkoli.

Rozpoczęto budowę przychodni obwodowej.

Otwocki Klub Sportowy obchodził 60 lecie istnienia.

W mieście zarejestrowanych było 3800 abonentów telefonicznych.

Długość linii komunikacji miejskiej wynosiła 52,5 km.

Istniało 171 sklepów.

Funkcjonowało 812 zakładów usługowych.

Usługi gastronomiczne prowadziło 18 zakładów.

Na terenie miasta było 16 boisk piłkarskich w tym 10 szkolnych.

Funkcjonowało 6 spółdzielni produkcyjnych i usługowych.

Oddano do użytku pierwsze mieszkania na osiedlu „Ługi”.

17.06.1984 – Odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej. (zobacz skład)

24.06. 1984 – Otwocki Klub Sportowy został organizatorem Otwockiego Maratonu połączonego ze świętem Trybuny Ludu. (plakieta) OKS imprezę tę realizowało corocznie. Ostatnia odbyła się w roku 1989.[1]

27.09.1984 -Miejska Rada Narodowa w tajnym głosowaniu wybrała Andrzeja Wilczewskiego na Naczelnika Miasta Otwocka.

27.09.1984 – Miejska Rada Narodowa powołała Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane.

27.09.1984 – Miejska Rada Narodowa wyraziła negatywną opinię w sprawie uruchomienia przy ul. Kochanowskiego ośrodka leczenia narkomanii.


[1] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 16.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

Miejska Rada Narodowa kadencji 1984-1988

17 paź
 1. Adamski Wiesław (zmarł w trakcie kadencji)
 2. Barszczewski Jan
 3. Bąk Czesław
 4. Bąk Ewa (zrzekła się mandatu)
 5. Bąk Jan
 6. Bogusz Zdzisław
 7. Borkowski Ryszard (zrzekła się mandaty)
 8. Bogdalski Jerzy
 9. Burkowski Bolesław
 10. Bytniewska Helena
 11. Cackowska Urszula
 12. Chętkowski Andrzej
 13. Chobot Grzegorz
 14. Dąbała Eugeniusz
 15. Domańska Lucyna
 16. Florek Sabina
 17. Gajger Barbara
 18. Głuszczak Mirosław
 19. Gomoła Kazimierz
 20. Gralewski Jan
 21. Grott Arkadiusz
 22. Gula Jerzy
 23. Humel Kazimiera
 24. Jakuszko Roman
 25. Jańczuk Waldemar
 26. Jastrzębski Józef
 27. Jedliński Stanisław
 28. Jendyk Leszek
 29. Jóźwicki Zbigniew
 30. Kasprzak Henryk
 31. Kilim Stanisław
 32. Kilis Wojciech
 33. Klimczak Jerzy
 34. Kłuciński Antoni
 35. Kobza Andrzej
 36. Kośmińska-Matczuk Wanda
 37. Kudlicki Jerzy – Przewodniczący MRN
 38. Kurkiewicz Elżbieta
 39. Kwiatkowska Emilia
 40. Lasota Stanisław
 41. Leonarczyk Elżbieta
 42. Lichoń Władysław
 43. Lipczyński Kazimierz
 44. Luft Adam
 45. Maksymiuk Wacława
 46. Milke Zbigniew
 47. Misiak Włodzimierz
 48. Misiura-Kulik Irena (zrzekła się mandatu)
 49. Moczulski Andrzej (zrzekła się mandatu)
 50. Niewczas Mieczysław
 51. Nowakowska Danuta
 52. Nowicki Jan
 53. Opasała Zdzisław
 54. Podogrodzki Sławomir
 55. Romek Tadeusz
 56. Rybak Jerzy
 57. Setniewski Władysław
 58. Skwara Janina
 59. Sobkowicz Jan
 60. Sobol Edward
 61. Sołtan Józef
 62. Stanowski Andrzej
 63. Sutkowski Tadeusz
 64. Szafraniec Stanisława
 65. Szatyński Andrzej
 66. Szczepański Bogumił (zmarła w trakcie kadencji)
 67. Szczygielski Jerzy
 68. Śladewska Daniela
 69. Świtak Krzysztof
 70. Trzciński Tadeusz
 71. Uzarska Justyna
 72. Wachnicki Jacek
 73. Witan Marianna
 74. Wyrwiński Leszek
 75. Zakrzewska Krystyna
 76. Żelewska Hanna
 77. Szymczyk Jan
 78. Jakubiak Janusz
 79. Cepiak Henryk
 80. Kulesza Mirosław
 81. Rytka Teresa
 82. Zubowicz Wiktor
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1983

06 paź

W Otwocku funkcjonowały trzy domy dziecka: przy ul. Komunardów, Prusa i Myśliwskiej. W domach opiekę znajdowało 207 dzieci.[1]

Realizowano remont generalny budynku „B” Urzędu Miasta.

W klubie „Smok” przy ulicy Warszawskiej zainstalowana została ozdobna krata stalowa z wizerunkiem smoka.

W Mlądzu wybudowano Domu Kultury (obecny Klub Mlądz). Prace prowadzone były w czynie społecznym.

Trwała budowa gmachu Szkoły Podstawowej nr 12.

Oddano do użytku 24 mieszkania oraz 35 budynków mieszkalnych – jednorodzinnych.

Dokonano remontów kapitalnych 15 budynków będących w administracji RPGM. W kolejnych 115 wyremontowano pokrycia dachowe. W 6 budynkach wymieniono wewnętrzną instalację wodociągową. W 169 budynkach przeprowadzono modernizację polegającą na wyposażeniu mieszkań w: sieć wodociągową, łazienki, instalacje c.o. i sieć gazową.

Łącznie we wszystkich placówkach służby zdrowia zatrudnionych było 285 lekarzy i 758 pielęgniarek. Zakłady dysponowały 3245 łóżkami.

Na terenie miasta funkcjonowało 7 placówek kulturalnych: Miejski Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury i 5 klubów: Proton, Perła, Hefajstos, Batory, Smok. W roku 1983 placówki te zorganizowały łącznie 603 imprezy.

Na otwockich ulicach wykonano 38 studzienek chłonnych do odprowadzania deszczówki.

W czynie społecznym wybudowano 235 metrów wodociągu do Świerk – Jabłonna.

W mieście było 214,5 km dróg z czego nawierzchnię utwardzoną posiadało 99,5 km.

Działało 2398 punktów świetlnych.

Długość sieci wodociągowej wynosiła 53,8 km, kanalizacyjnej – 46,4 km, gazowej – 62,7 km, ciepłowniczej – 25,8 km.

W mieście było 3800 numerów telefonicznych w tym prywatnych 2754.

Na terenie miasta znajdowały się 234 indywidualne ogródki działkowe.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.227.

 
1 komentarz

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1982

29 wrz

W mieście funkcjonowało 17 przedszkoli do których uczęszczało 1380 dzieci.

Istniało 11 szkół podstawowych ze 132 pomieszczeniami do nauki, 7 salami gimnastycznymi i 7 boiskami sportowymi. Naukę pobierało 5199 dzieci w 184 klasach. 80 % klas liczyła powyżej 30 uczniów.

Do szkół ponadpodstawowych uczęszczało 3291 uczniów.

Ponad tysiąc dzieci uczęszczało do specjalnych placówek szkolnych funkcjonujących na przykład przy zakładach zdrowia.

Funkcjonowały w mieście 3 domy dziecka w których przebywało 168 dzieci.

Na terenie miasta działały dwa szalety publiczne z obsługą. Pierwszy znajdował się na terenie Parku Miejskiego (w miejscu dzisiejszej cukierni), drugi przy ulicy Staszica. Ponadto były jeszcze 3 sezonowe szalety „suche” usytuowane nad rzeką Świder.

Na terenie miasta ustawionych było 425 koszy na śmiecie.

Na otwockich ulicach istniało 870 studni chłonnych do odprowadzania deszczówki.

Pomimo protestów mieszkańców co do lokalizacji nowego wysypiska śmieci w Jabłonnie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania prowadziło wykup potrzebnych terenów.

Erygowana została parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Budowa kościoła parafialnego rozpoczęła się rok później i trwała do roku 1993.

14-15.04.1982 – Na terenie całego miasta przeprowadzona została kontrola stanu sanitarno-porządkowego. W jej wyniku skontrolowano 1200 posesji. Wydano 172 nakazy pisemne i 9 decyzji administracyjnych nakazujących doprowadzenie posesji do należytego stanu.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1981

29 wrz

Otwock liczył 47.362 mieszkańców.

Na jedną izbę mieszkalną przypadało 1,15 mieszkańca

Na terenie miasta funkcjonowało 618 placówek usługowych.

W granicach miasta istniało 738 gospodarstw rolnych dysponujących 1147 ha ziemi uprawnej. Zbiory zbóż wyniosły 20 ton, ziemniaków – 180 ton.
Pogłowie trzody chlewnej wynosiło 527 szt., bydła – 577

1765 dzieci korzystało z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i ognisk przedszkolnych.
4886 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych
1627 uczniów pobierało naukę w szkołach ponadpodstawowych
353 dzieci przebywało w zakładach wychowawczych

Funkcjonowały 2 domy kultury, 5 świetlic, 5 klubów i 1 kino

W mieście działało 17 filii bibliotecznych posiadających ogółem 14279 książek.

Funkcjonowały 2 żłobki dysponujące 120 miejscami.

Rozpoczęto budowę Osiedla Ługi

7-9.05.1981 – Na stacji PKP, mający złą opinię milicjanci z kolejowego posterunku aresztowali dwóch pijanych i awanturujących się mężczyzn. Dalej wypadki potoczyły się błyskawicznie. Zebrany tłum chciał zlinczować milicjantów i podpalić posterunek. W odwodzie czekały już oddziały ZOMO. Interweniowali przedstawiciele „Solidrności”: Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Bujak i Adam Michnik. Udało się uspokoić tłum i zapobiec eskalacji konfliktu.
Ostatnim aktem wypadków było podpalenie opuszczonego posterunku i uniemożliwienie Straży Pożarnej prowadzenia akcji gaśniczej.

23.06.1981 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę, której integralną częścią były postulaty komisji miejskich. Oto niektóre z nich:
- wykorzystanie działań społecznych m.in. NSZZ „Solidarność”, prowadzonych w zakresie rozpoznania potrzeb kulturalnych w zakładach pracy w Otwocku,  do propagowania działalności kulturalno-wychowawczej realizowanej przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego,
- odpowiednie zagospodarowanie terenu przyległego do rzeki Świder (parkingi, pojemniki na śmiecie, WC, stoiska z napojami i in.
- stworzyć warunki do leczenia alkoholików,
- wycofać piwo z bufetu w klubie sportowym OKS,
- utworzyć parkingi strzeżone w mieście,
- stworzyć ogólnodostępną dyskotekę miejską,

14.10.1981 – od tego momentu miastem kierował Zbigniew Stec.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1980

29 wrz

W Otwocku funkcjonowało 19 przedszkoli i szkolnych oddziałów przedszkolnych do których uczęszczało 1716 dzieci.[1]

4882 dzieci pobierało naukę w szkołach podstawowych[2]

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 430 licealistów i 2655 uczniów szkół zawodowych.[3]


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 224.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[3] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 226.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1979

29 wrz

Latem rozpoczęto budowę II etapu oczyszczalni ścieków. Inwestorem zastępczym tego zadania była Dyrekcja Budownictwa Ogólnego w Warszawie.

Oczyszczono ze śmieci lasy o łącznej powierzchni 349 ha, w tym w 150 ha w czynie społecznym. Zlikwidowano 20 dzikich wysypisk śmieci.

Władze miasta dokonały likwidacji 62 szop i komórek nieokreślonego przeznaczenia.

Przy ulicy Batorego oddano do użytku nowy sklep meblowy.

18.12.1979 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła nadać ulicom na osiedlu „Sienkiewicza” nazwy: Jagienki, Juranda, Hajduczka, Jana Kazimierza, Skrzetuskiego, Billewiczówny. Ponadto MRN nazwała nadała ulicy F. Chopina na odcinku od ul. Leśnej do zakrętu ul. F. Chopina nazwę dra Geislera.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

Miejska Rada Narodowa kadencji 1978-1984

29 wrz
 1. Abramowicz Waldemar
 2. Azulewicz Alicja
 3. Barszczewski Jan
 4. Barszczewski Stefan
 5. Bąk Czesław
 6. Berezowska Mirosława
 7. Bogusławska Zofia
 8. Bondarewski Andrzej
 9. Chętkowski Andrzej
 10. Chobot Grzegorz
 11. Cichecka Barbara
 12. Ciszewska Krystyna
 13. Demiańczuk Elżbieta
 14. Domańska Lucyna
 15. Drapała Urszula
 16. Dzięgielewska Irena
 17. Gralewski Jan
 18. Grzędzielska Wiesława
 19. Gula Jerzy
 20. Jakubowicz Leonard
 21. Jarosz Kazimierz
 22. Jarzyński Wojciech
 23. Jaworska Cecylia
 24. Jedliński Stanisław
 25. Jurewicz Jan
 26. Klimczak Jerzy
 27. Kluczyk Tadeusz
 28. Kłuciński Antonii
 29. Kociszewski Henryk
 30. Korzeniowski Jan
 31. Kozłowski Janusz
 32. Kozuk Jan
 33. Król Józef
 34. Kucharska Elżbieta
 35. Kulawik Marian
 36. Kurkiewicz Elżbieta
 37. Kuzak Jawiga
 38. Lubiejewska – Sieńczak Zofia
 39. Matyka Teodozja
 40. Michalak Aurelia
 41. Milke Zbigniew
 42. Mirowska Aleksandra
 43. Misiewicz Jolanta
 44. Misiura – Kulik Irena
 45. Mytenia Krzysztof
 46. Napruszewski Jan
 47. Niezabitowski Ludwik
 48. Nowak Jan
 49. Nowakowska Danuta
 50. Nowicki Jan
 51. Odziemczyk Adam
 52. Opasała Zdzisław
 53. Podzieliński Piotr
 54. Rozum Jolanta
 55. Rudny Eugeniusz
 56. Sadocha Mieczysław
 57. Setniewski Władysław
 58. Skolimowska Zofia
 59. Szczepańska Anna
 60. Śladewski Kazimierz
 61. Świechowski Tadeusz
 62. Trzaskowska Janina
 63. Turkowski Jerzy
 64. Uzarska Justyna
 65. Wachnicki Witold
 66. Wielosławska Jolanta
 67. Witan Marianna
 68. Wnuk Zofia
 69. Woszczyk Czesław
 70. Zając Władysław
  Skład z 29.04.1982
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1978

29 wrz

Erygowana została Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie.

Szpital przeciwgruźliczy w dawnym Sanatorium Wojskowym przemianowano na Wojskowy Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc

Na terenie całego miasta przeprowadzono kontrole stanu sanitarno-porządkowego posesji. W jej wyniku Milicja Obywatelska ukarała mandatami karnymi 49 osób. Sporządzono 25 wniosków do Kolegium do spraw Wykroczeń, pouczono 221 osób o konieczności przestrzegania czystości i porządku w nieruchomościach i instytucjach.

05.02.1978 – Odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej (zobacz skład).

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii