RSS
 

1969

25 sie

Uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Otwock zakwalifikowany został do grupy miejscowości turystyczno-wypoczynkowych. (zobacz artykuł)

Otwock zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Czystości i porządkowania miast województwa warszawskiego” organizowanym przez Wojewódzką Radę Narodową. W konkursie wzięło udział około 60 miast. (zobacz artykuł)

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej opracował wieloletni ideogram zagospodarowania turystycznego rzeki Świder. W jego ramach przewidziano spiętrzenie rzeki i powstanie zalewu. (zobacz także artykuł)
Ponadto zatwierdzono dokumentację techniczno-roboczą budowy gmachów PKO wraz z blokiem mieszkalnym i PSS przy ul. Powstańców Warszawy.

W Otwocku zainstalowano pierwsze w Polsce podświetlane znaki drogowe. (zobacz artykuł)

Podjęto decyzję o budowie gmachu kina. Miał powstać na terenie tzw. „Małpiego gaju”.

Otwock uczcił 25 rocznicę powstania PRL (zobacz artykuł)

Przy ulicy Kopernika oddano do użytku pawilon pogrzebowy i kwiaciarnię Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Przy ulicy Andriollego oddano do użytku lokal ośrodka „Praktyczna Pani”. (zobacz artykuł), (zobacz fot.)

Zatwierdzono budowę osiedla Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie Karczewska) i Wroniej.

Otwock wziął udział w „akcji budowy 1000 lodowisk na Mazowszu” (zobacz artykuł).

1.04.1969 – Otwarto przy ul. Zacisznej w Świdrze oddziały: okulistyczny, wewnętrzny i chirurgiczny Szpitala Powiatowego w Otwocku

13.04.1969 – W Otwocku odbyły się 42 Mistrzostwa Polski w Biegach na Przełaj.

01.06.1969 – Odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej. (zobacz skład)

22.07.1969 – Otwarto nowy most na rzece Świder w ciągu ulicy Kołłątaja.

15.11.1969 – W Technikum Nukleonicznym odbyła się uroczystość zakończenia tygodniowej Sesji Leninowskiej. Udział wzięli między innymi: redaktor naczelny tygodnika „Polityka” – Mieczysław Rakowski, redaktor naczelny Ekspresu Wieczornego – Zbigniew Sołuba, redaktor Wiktor Krasucki z Trybuny Ludu oraz dr Andrzej Szcześniak z Katedry Doktryn Politycznych Wojskowej Akademii Politycznej. Sesję zorganizowała otwocka młodzież pod patronatem Komitetu Oświaty PZPR.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

Miejska Rada Narodowa kadencji 1969-1973

25 sie

Lista obecności Radnych Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku na Sesji MRN w dniu 12 czerwca 1969r.

 1. Babicz Edmund
 2. Balińska Krystyna
 3. Bartyzel Marian
 4. Barańska Apolonia
 5. Barszczewski Stefan
 6. Bondarewski Andrzej
 7. Bąk Edward
 8. Bogusz Zdzisław
 9. Brociek Maria
 10. Drozd Jadwiga
 11. Frelek Roma
 12. Główka Kazimierz
 13. Grabowski Konstanty
 14. Głowacki Zbigniew
 15. Jobda Jan
 16. Jarmołowska Jadwiga (przekreślona)
 17. Jarosz Kazimierz
 18. Jakima Grażyna
 19. Kałowski Stanisław
 20. Kadlec Konstancja
 21. Kociszewski Henryk
 22. Kupisiak Henryk
 23. Kulawik Marian
 24. Kuriata Józef
 25. Kwika Urszula
 26. Kuczamor Maria
 27. Kujtkowski Stanisław
 28. Lasocki Zdzisław
 29. Malawski Stefan
 30. Mirkowski Marian
 31. Mróz Krystyna
 32. Napruszewski Jan
 33. Nowakowski Stanisław
 34. Opala Zbigniew
 35. Ogrodowski Wacław
 36. Popiel Ryszard
 37. Piońkawa Mieczysław
 38. Rudnicki Kazimierz
 39. Rudny Eugeniusz
 40. Rychłowski Janusz
 41. Rozum-Visan Barbara
 42. Skupiński Eugeniusz
 43. Sernawit Wiesław
 44. Stojak Jadwiga
 45. Strzeżek Wacław
 46. Stolarska Barbara
 47. Sydry Zofia
 48. Strzeszewski Tadeusz
 49. Szeszko Zofia
 50. Szczepański Franciszek
 51. Śliwiński Jan
 52. Witak Stefan
 53. Wierzbicka Cecylia
 54. Widłak Janusz
 55. Wilk Stanisław
 56. Wójcik Marian
 57. Zając Władysław
 58. Zagrzejewska Jadwiga
 59. Żaczek Ewa
 60. Żelazko Kazimierz 

 

Lista obecności Radnych Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku na Sesji MRN w dniu 3 października 1973r.

 1. Adamowski Janusz (przekreślony)
 2. Balińska Krystyna
 3. Bartyzel Marian
 4. Barańska Apolonia
 5. Barszczewski Stefan
 6. Bondarewski Andrzej
 7. Bąk Edward
 8. Bogusz Zdzisław
 9. Brociek Maria
 10. Cichecka Barbara
 11. Frelek Roma
 12. Główka Kazimierz
 13. Grabowski Konstanty
 14. Jobda Jan
 15. Jarmołowska Jadwiga
 16. Jarosz Kazimierz
 17. Kałowski Stanisław
 18. Kadlec Konstancja
 19. Kociszewski Henryk
 20. Konarska Jadwiga (przekreślona)
 21. Kupisiak Henryk
 22. Kulawik Marian
 23. Kuriata Józef
 24. Kuczamer Maria
 25. Kujtkowski Stanisław
 26. Lasocki Zdzisław (przekreślony)
 27. Malawski Stefan
 28. Mirkowski Marian
 29. Mróz Krystyna
 30. Napruszewski Jan
 31. Teperek Krystyna (dopisana długopisem)
 32. Konarska Jadwiga (dopisana długopisem)
 33. Nowakowski Stanisław
 34. Opala Zbigniew
 35. Ogrodowski Wacław
 36. Popiel Ryszard
 37. Rudnicki Kazimierz
 38. Rudny Eugeniusz
 39. Rychłowski Janusz
 40. Rozum-Visan Barbara
 41. Skupiński Eugeniusz
 42. Stojak Jadwiga
 43. Strzeszewski Tadeusz
 44. Strzeżek Wacław
 45. Jakubiak Barbara
 46. Sydry Zofia
 47. Szeszko Zofia
 48. Szczepański Franciszek
 49. Śliwiński Jan
 50. Witak Stefan
 51. Wierzbicka Cecylia
 52. Widłak Janusz
 53. Wilk Stanisław
 54. Stodulny Stanisław
 55. Zając Władysław
 56. Zagrzejewska Jadwiga
 57. Żaczek Ewa
 58. Żelazko Kazimierz
 59. Jaworski Eugeniusz
 60. Głowacki Zbigniew
 61. Dzięgielewska Irena
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1968

14 sie

Otwarto środowiskowy klub studencki ZMS „Pod Sosnami” przy ul. Matejki

Uruchomiono „małe targowisko handlu koszykowego” na placu pomiędzy ulicami Andriollego i Orlą. (foto)

Zakończyła się, trwająca od roku 1964 modernizacja targowiska przy ulicy Batorego. Wybudowano drewniane budki, stoiska i ławy do handlu. Utwardzono nawierzchnię i oświetlono teren. (foto)

Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy przeprowadził 15 pokazów przyrządzania napojów bezalkoholowych.

Wydział Spraw Wewnętrznych dokonał przeglądu możliwości technicznych, lokalowych i finansowych dotyczących możliwości zorganizowania na terenie miasta izby wytrzeźwień.

23.01.1968 – Odbyło się uroczyste oddanie nowego gmachu Sądu Powiatowego przy ul. Armii Radzieckiej, (obecnie Armii Krajowej).

25.04.1968 Pierwszy członek Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał klucze w bloku nr 9 na Osiedlu Stadion (foto[1]

26.06.1968 – Miejska Rada Narodowa przekazała Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia działki w okolicach ul. Poniatowskiego pod budownictwo wielorodzinne.

15.08.1968 – Władze miasta zgłosiły Otwock do konkursu „Czyny Społeczne na XXV-lecie PRL.

08.09.1968 – Przy ulicy Warszawskiej oddano do użytku nowy budynek otwockiego PTTK (zob. artykuł)

09/10.1968 -  Powstał „Dom Harcerza” a przy nim powołano Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. W roku 1974 „Dom Harcerza” przemianowano na Młodzieżowy Dom Kultury.[2]

23.11.1968 – Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowany w czynie społecznym Domu Stronnictwa Demokratycznego w Otwocku.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 145.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 253.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1967

29 lip

W istniejących na terenie miasta instytucjach i zakładach pracy zatrudnionych było 7200 mieszkańców Otwocka.[1]

W Otwocku funkcjonowało 11 przedszkoli do których uczęszczało 800 dzieci.[2]

6537 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych w Otwocku[3]

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 457 licealistów i 3643 uczniów szkół zawodowych.[4]

Przy ulicy Bernardyńskiej w Soplicowie utworzony został Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Ośrodek prowadził resocjalizację dziewcząt społecznie niedostosowanych.[5]

Restauracja „Nowoczesna” dysponowała: 4 urządzeniami chłodniczymi, 1 ekspresem do kawy, 1 młynkiem do kawy, patelnią elektryczną, maszyną do mięsa.

01.1967 – Powołano w Otwocku OSiR (dawniej Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku)

01.09.1967 – Oddano do użytku nowy gmach szkolny przy ulicy Pułaskiego przeznaczony dla Technikum Nukleonicznego. Szkole nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie w roku setnego jubileuszu jej urodzin (zobacz foto).

04.09.1967 – Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Otwocku – Soplicowie. (zob. artykuł), (zob. foto)


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 124.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 224.
[3] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[4] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 223.
[5] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 230.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1966

29 lip

1966 –Otwock liczył 38 400 mieszkańców

Liceum Ogólnokształcące mieszczące się w gmachu przedwojennego „Kasyna” otrzymało imię K. I. Gałczyńskiego.

Zbigniew Okrasa zdobył pierwszy w historii OKS złoty medal na Mistrzostwach Polski.[1]

Otwarto dwa baseny kąpielowe na terenie „Wioski Szwajcarskiej” przy ul. Reymonta.

Otwarto Ośrodek „Turysty” w Świdrach. 

26.03.1966 – Powstała Spółdzielnia „Mazowsze”.

24.04.1966 – XXXIX Mistrzostwa Polski w Biegach na Przełaj. Z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego i 50-lecia nadania praw miejskich Otwockowi (zobacz plakat

1.06.1966 – Powołana została Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego.

22.07.1966 – Otwarto strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Mlądzkiej.

19.10.1966 – Dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę osiedla im. 1000-lecia Państwa Polskiego przy ulicy Warszawskiej i Czaplickiego.

17.11.1966 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powzięło uchwałę w sprawie przymusowego leczenia alkoholików.

20.12.1966 – Odbyła się uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku z okazji 50-lecia nadania praw miejskich podczas której wręczono sztandar ufundowany przez społeczeństwo.


[1] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 14.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1965

26 lip

6002 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych w Otwocku[1]

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 605 licealistów i 3290 uczniów szkół zawodowych.[2]

Powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Pierwszą siedzibą instytucji był pokoik w Młodzieżowym DomuKultury. Obecnie placówka funkcjonuje jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Majowej.

Przy ulicy Konarskiego oddano do użytku nowoczesny budynek, do którego przeniesiono Sanatorium Gruźlicy Kostno-Stawowej im. Janka Krasickiego. [3] (foto)

Otwarto Szkołę Zawodową Rzemiosł Artystycznych w Świdrze. Placówka mieściła się w dawnym dworku majątku Bojarów.

W Otwockim Klubie Sportowym powołano sekcje: podnoszenia ciężarów oraz gimnastyki
[4]

W budynku Cechu Rzemiosł Różnych zorganizowana została z okazji XX-lecia PRL wystawa artykułów produkowanych przez przemysł miejscowy z możliwością zawierania umów.

Podczas kontroli wykryto 23 samowole budowlane. Z tego: 3 budynki mieszkalne, 12, budynków gospodarczych i 8 komórek drewnianych.

04.1965 – Przy ul. Andriollego otwarto restaurację („typu szwedzkiego”) „Nowoczesna”. (według innych źródeł otwarcie nastąpiło we wrześniu lub październiku 1963 r.). (foto), (zobacz artykuł)

30.05.1965 – Odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej. (zobacz skład)

01.10.1965 – otwarto szalet publiczny w bloku na osiedlu Rynek wejście od ulicy Staszica.

10.1965 – Otwarto nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 7 w Mlądzu.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 223.
[3] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.233.
[4] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 14.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

Miejska Rada Narodowa kadencji 1965-1969

26 lip

 

 1. Babicz Edmund
 2. Babiński Andrzej
 3. Barszczewski Stefan
 4. Bielecki Tadeusz
 5. Błaszczyk Maria
 6. Ciołkowski Piotr
 7. Czarlińska Barbara
 8. Czarnowski Jerzy
 9. Danielewska Katarzyna
 10. Domarecki Józef
 11. Drozd Jadwiga
 12. Frelek Roma
 13. Gniewkowski Henryk (przekreślony)
 14. Jabłońska Maria
 15. Jobda Jan
 16. Krajewski Zbigniew
 17. Kramarczuk Alicja
 18. Kuniec Ryszard
 19. Kupisiak Henryk
 20. Kiełt  Longina
 21. Kuriata Józef
 22. Komar Henryka
 23. Kulawik Marian
 24. Kałowski Stanisław
 25. Laskus Władysław
 26. Lasocki Zdzisław
 27. Maliszewska Teresa
 28. Maciejewski Tadeusz
 29. Megiel Stanisław
 30. Mróz Krystyna
 31. Napruszewski Jan
 32. Oracz Stanisław
 33. Rychłowski Janusz
 34. Scheiblet Leon
 35. Skupiński Eugeniusz
 36. Siwek Wacław
 37. Sodólski Antoni
 38. Strzeżek Wacław
 39. Szatkowski Stanisław
 40. Szczepaniak Wacław (przekreślony)
 41. Tichomirow Krystyna
 42. Węglińska Maria
 43. Wilk Stanisław
 44. Zagrzejewska Jadwiga
 45. Zając Władysław
 46. Zieliński Zygmunt
 47. Zowczak Aleksander
 48. Żelazko Alina
 49. Żelazko Kazimierz

  Lista obecności Radnych MRN na Sesji MRN w dniu 28 lutego 1967r.

   

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1964

17 lip

Podczas kontroli wykryto 37 samowoli budowlanych.

Przy ul. Kościuszki wybudowany został budynek Szkoły Podstawowej Nr 3.

Pierwszy w historii zawodnik OSK – Zbigniew Okrasa zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski.

19.02.1964 – Otwocki Klub Sportowy [zob. foto.] wstąpił do Federacji ZS Start i zaczął używać nazwy OKS Start Otwock.[1]

7.04.1964 Otwarto Szpital Powiatowy przy ul. Batorego [zob. foto].

8.03.1964 – Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych podjęło uchwałę o ufundowaniu zegara czterotarczowego na budynku magistratu otwockiego.[2]

18.07.1964 – Nadano placowi u zbiegu ulic Andriollego i Powstańców Warszawy, przy którym stał Dom Towarowy (słynne „pawilony”) nazwę Plac XX-lecia PRL [zob. foto].

12-17.10.1964 – W tych dniach Otwocki Klub Sportowy obchodził jubileusz 40-lecia istnienia. W ramach obchodów odbyły się między innymi: Spartakiada Spółdzielczości Pracy i Rzemiosła, wyścigi kolarskie, zawody piłki nożnej, turniej tenisa ziemnego, zawody w LA, bieg sztafetowy oraz wieczorek klubowy.

28.11.1964 – Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 6 patrona – Teofila Wojeńskiego.

12.1964 – Otwocka oczyszczalnia ścieków została przejęta do eksploatacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.


[1] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 14.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 276.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1963

14 lip

W mieście funkcjonowało 9 przedszkoli, do których uczęszczało 644 dzieci.[1]

Utworzone zostało w Otwocku Technikum Ekonomiczne. Początkowo swoją siedzibę miało w budynku przy ulicy Karczewskiej. Rok później Technikum przeniesiono do opuszczonych przez Szkołę Podstawową Nr 3 baraków przy ul. Konopnickiej, gdzie Szkoła istnieje do dnia dzisiejszego.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku trzy bloki wchodzące w skład Osiedla Kmicica (fot.)

W Otwockim Klubie Sportowym powstała sekcja lekkiej atletyki.[2]

26.01.1963 – Odbyły się w Otwocku I Zawody Kulturystyczne.

26.01.1963 – Odbyła się uroczystość oddania budynku Szkoły nr 6 w Świdrach Wielkich.

02/03.1963 – Otwarto kawiarnię „ADRIA” przy dawnej ul. Dzierżyńskiego (ob. Karczewska). (foto), (zobacz artykuł), (artykuł)

1.04.1963 – Odbył się ostatni kurs kolejki wąskotorowej (fot.) z Karczewa do Otwocka.[3]

02.09.1963 – W Otwocku utworzone zostało Technikum Nukleoniczne kształcące kadry Instytutu Badań Jądrowych w Świerku. Szkoła początkowo mieściła się w budynku przedwojennego „Kasyna”. W roku szkolnym 1967/1978 szkoła otrzymała nowy gmach przy ul. Pułaskiego (fot.). (zobacz także artykuł)

09/10.1963 – Otwarto restaurację „Nowoczesna” przy ul. Andriollego (fot.), (zobacz artykuł)

14.11.1963 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła powołanie przedsiębiorstwa Zarząd Zieleni Miejskiej (fot.), (zobacz artykuł)

3.12.1963 – Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zleciła opracowanie założeń budowy nowego osiedla przy ul. Warszawskiej i Czaplickiego (fot.).[4]


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 224.
[2] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 14.
[3] Bogdan Pokropiński, Kolej jabłonowska, Warszawa 2004, s. 130.
[4] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 144.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1962

14 lip

W willi przy ulicy Matejki powstało przedszkole prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

5846 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych w Otwocku[1]

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 553 licealistów i 165 uczniów szkół zawodowych.[2]

Powstała w Otwock Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Służby Zdrowia, która wybudowała osiedle w rejonie ulic Andriollego i Poniatowskiego.

Wybudowany został budynek Szkoły Podstawowej Nr 6 w Świdrze.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 223.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii