RSS
 

Plenum otwockiego komitetu SFOS. Najbliższe zamierzenia: budowa basenu kąpielowego.

02 mar

Po wykonaniu w 102 proc. ubiegłorocznego planu zbiórki na SFOS [Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy] Miejski Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Otwocku pomyślnie realizuje zobowiązanie przedterminowego wykonania planu tegorocznego. Obecnie w realizacji planu zbiórki Otwock zajmuje piąte miejsce w województwie.
Ostatnio plenum MK SFOS, obradujące pod przewodnictwem tow. Henryka Gniewkowskiego, dokonało podsumowania dotychczasowej działalności komitetu oraz omówiło zamierzenia na rok bieżący. Jak wynika ze sprawozdania za rok ubiegły, złożonego przez ob. Zofię Sydyry, czołowe miejsce w województwie zawdzięcza Otwock przede wszystkim ofiarności załóg: Dziecięcego Ośrodka Sanatoryjno – Prewentoryjnego w Świdrze, który od kilku lat w realizacji planu zbiórki na SFOS zajmuje pierwsze miejsce oraz sanatoriów im. H. Sawickiej i F. Dzierżyńskiego, Szpitala Miejskiego, a także MZBM, dyrekcji MHD, MPGK, MPRB, targowiska miejskiego, Spółdzielni Pracy im. St. Okrzei, Hurtowego Składu Opałowego, PSS, Spółdzielni Przemysłu Skórzanego, WPHS i innych. Spośród wydziałów Prezydium MRN [Miejskiej Rady Narodowej], na szczególne wyróżnienie zasłużył Wydział Finansowy, który dobre wyniki w zbiórce osiąga od kilku lat. Od chwili powołania w 1963 r. komisji szkolnej znacznie zwiększyły się wpływy ze szkół. W zbiórce na SFOS od dłuższego czasu przoduje Szkoła Podstawowa nr 3, która swą czołową lokatę zawdzięcza przede wszystkim pełnej poświęcenia pracy ob. Stanisławy Krassowskiej, znanej w mieście propagatorki akcji SFOS. Wśród komitetów blokowych wyróżnił się Komitet nr 9, z jego przewodniczącym, ob. Andrzejem Babińskim. Komitet nr 9 wykonał ubiegłoroczny plan zbiórki w 300 proc.
Są jednak w mieście instytucje, których pracownicy w ogóle nie świadczą na SFOS. Do nich – aż trudno uwierzyć – należy Ośrodek Instytutu Badań Jądrowych w Świerku. „Czarna lista” obejmuje również Spółdzielcze Zakłady Mleczarskie, Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny, apteki społeczne, GS „Samopomoc Chłopska”, Rzemieślniczą Spółdzielnię Wielobranżową i Państwowe Zakłady Zbożowe.
Z zebranej w latach 1961-1963 sumy 1450 tyś. zł na rzecz miasta wydatkowano 835 tyś. zł, z tego 677 tyś. zł przeznaczono na budowę ogródka jordanowskiego. Część funduszów przeznaczono na zakupienie telewizorów dla szkół i świetlic. Wśród planowanych inwestycji, na które przeznaczone mają być fundusze SFOS, wymienia się budowę basenu kąpielowego w sąsiedztwie otwockiego stadionu sportowego. Z chwilą urzeczywistnienia tego zamierzenia spełniłyby się „odwieczne” marzenia mieszkańców miasta, które nigdy dotąd nie miało tego typu obiektu sportowego.

(ZM)
Trybuna Mazowiecka, Nr. 149.
Rok 1964.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz