RSS
 

Czwarty laur dla Otwocka.

28 mar

Od kilku dni znamy już laureatów dorocznego konkursu czystości i porządkowania miast województwa warszawskiego. Przypomnijmy: na ogólną liczbę 69 miast Mazowsza, Kurpi i Podlasia, do rywalizacji o miano najlepszych w 1972 roku przystąpiły 43 miasta. Pierwsze miejsce – już po raz czwarty – zajął Otwock, zdobywając nagrodę w wysokości 400 tyś. zł, a drugą lokatę i nagrody po 270 tyś. zł przyznano ex aequo Rykom, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowowi i Mławie.

Kto znał Otwock lat międzywojennych i pierwszych po wojnie,  a nie był w tym mieście lat kilkanaście, ten będzie miał duże trudności z odnalezieniem miejsc dawniej dobrze sobie znanych. Miasto zmieniło się bowiem nie do poznania.
Pamiętam jak na II sesji MRN [Miejskiej Rady Narodowej], wiosną 1958 roku, architekt miejski przedstawił radnym opracowany w czynie społecznym projekt uporządkowania i przebudowy centrum Otwocka. Radni projekt zaakceptowali, a jego autorzy przystąpili do dzieła. A że ojcom miasta i ludziom zatrudnionym w ratuszu konsekwencji w działaniu i uporu nie brakło – ambitny projekt został urzeczywistniony.

Fronton Sanatorium im. Janka Krasickiego [obecnie - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy], najnowocześniejszego obiektu służby zdrowia naszego województwa.

Z centrum miasta znikło wiejskie targowisko otoczone obskurnymi straganami. To dzisiejszy plac 20-lecia, handlowe centrum miasta.
Pierwsze bloki mieszkalne stanowiły zarys przyszłych osiedli dla gwałtownie rosnącej liczby mieszkańców dziś ponad 40-tysięcznego Otwocka.
Później przyszła kolej na realizację rocznych i kilkuletnich planów porządkowania i przebudowy miasta. Planów wysoko ocenionych przez wojewódzkich specjalistów budownictwa, urbanistyki i architektury, a dla mieszkańców miasta będących widocznym dowodem zachodzących tam przemian. Wszystko, co nowe, cieszyło – i mobilizowało. Coraz więcej mieszkańców Otwocka pragnęło czynnie uczestniczyć w porządkowaniu i upiększaniu swego miasta.
- To właśnie konsekwentnej, kolektywnej realizacji ambitnych programów porządkowania i przebudowy miasta, w czynnym zaangażowaniu miejskich służb i społeczeństwa szukać należy sukcesów Otwocka w wojewódzkim konkursie, w którym w latach 1968, 1969, 1970 i 1972 zajęliśmy pierwsze miejsce, a raz – w 1971 r. – drugie – mówi przewodniczący Prezydium MRN, Stanisław Wilk. – Wieloletnie starania instancji partyjnej Prezydium MRN i jego wydziałów oraz miejskich przedsiębiorstw o czystość i estetykę sprawiły, iż miasto, które – z racji jego walorów klimatyczno-uzdrowiskowych – odwiedzają tysiące osób z całego kraju nie musimy się wstydzić.
- To, czym się dzisiaj szczycimy, w znacznej mierze zawdzięczamy udziałowi społeczeństwa w akcjach porządkowych – dodaje zastępca przewodniczącego, Zbigniew Stec. – Obliczamy, iż łączna wartość ubiegłorocznych prac wykonanych w czynie społecznym sięga kwoty 5 mln zł. Mamy m. in. 14 stałych patronatów młodzieży szkolnej nad skwerami i zieleńcami oraz chodnikami i ulicami w pobliżu budynków szkół. Od 1971 roku młodzież ZMS-owska buduje spacerowy deptak wzdłuż rzeki Świder. A obecnie codziennie inna grupa ludzi, reprezentująca miejskie instytucje i zakłady, uczestniczy w pracach związanych z przebudową ulicy Warszawskiej. Liczny jest krąg osób, które dobrze zasłużyły się sprawie porządku i czystości w naszym mieście. Niektórzy tylko spośród nich to inspektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni – Kazimiera Matosek, por. Edward Grymuza z KMiP MO, Krystyna Gajda-Kowalska – inspektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dozorczyni osiedla ZBM – Michalina Rosłaniec, konserwator zieleni w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Mieczysław Kaczmarek, a także wiceprezes Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Służba Zdrowia” – Stefan Osóch.

Na harcerzy zawsze można liczyć. Także w realizacji planu porządkowania.

- Skoro mowa o społecznym udziale mieszkańców w porządkowaniu miasta – mówi kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium MRN, Norbert Waśkowski – wspomnijmy także o naszym dorocznym, lokalnym konkursie pod hasłem „Nieruchomość na najwyższy połysk”.
W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 72 budynki zlokalizowane przy aktualnie porządkowanych głównych trasach przelotowych. Trudno wymienić wszystkich laureatów, ograniczmy się więc tylko do najlepszych. Należą do nich Dom Rencistów, Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, Liceum Pielęgniarstwa, Sanatorium MSW, Szkoła podstawowa nr 6, budynki będące w administracji Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz domy jednorodzinne Haliny Fabryckiej, Reginy Wiśniewskiej i Krystyny Grajdy. Towarzysząca konkursowi zdrowa rywalizacja i równanie do najlepszych sprawiają, iż tych „na niski połysk” jest z roku na rok coraz mniej, co nie pozostaje bez wpływu na liczbę punktów gromadzonych na naszym koncie w konkursie wojewódzkim.
Wypada także dodać, iż realizując ubiegłoroczny program porządkowania i przebudowy miasta wyremontowano 1 tyś. m nawierzchni ulic oraz wykonano 1,3 ryś. m nowej nawierzchni. Miastu przybyło 1700 m nowych chodników. Całkowicie zmodernizowano oświetlenie i sieć energetyczną całej dzielnicy Śródborów. Przybyło około 800 oświetleniowych lamp rtęciowych. Prace te pochłonęły ok. 10 mln zł. Tyle samo przeznaczono na remonty 54 budynków mieszkalnych. Zadbaliśmy o nowe elewacje dla 57 budynków. Kosztem 60 mln zł kontynuowana jest budowa nowego ujęcia wody. Do ok. tysiąca mieszkań doprowadzono gaz ziemny. W najbliższych miesiącach oddana będzie u nas do użytku – jedna z pierwszych w Polsce – kotłownia gazowa do celów ciepłowniczych.
- Kotłownia ta – dodaje kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Prezydium MRN, mgr inż. arch. Cezary Białowolski – wyeliminuje 12 kotłowni węglowych, które mocno zanieczyszczają powietrze. A skoro wiadomo, iż miasto nasze długo jeszcze spełniać będzie funkcję największego w kraju ośrodka leczenia gruźlicy i chorób płuc, troska o czystość otwockiego powietrza – naszego „towaru” ze znakiem najwyższej jakości – ma dla nas niezmiernie istotne znaczenie. Tym się kierując, pamiętamy, m. in. o corocznej rekultywacji zieleni. W granicach miasta przybyło w ub. roku ok. 13 ha młodego lasu. Posadzono ok. 200 tyś. nowych drzew. Miasto wzbogaciło się o 5,5 ha nowych trawników na osiedlach mieszkaniowych. Mieszkańców, zainteresowanych dalszym zazielenianiem otoczenia budynków, kierujemy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni, które bezpłatnie dostarczy sadzonki.

Miasta naszego województwa przygotowują się do udziału w tegorocznym konkursie czystości i porządkowania. Nikt w Otwocku nie myśli o rezygnacji z walki o utrzymanie umacnianego przez lata prymatu. Rozebrane będą szpecące jeszcze miasto rudery, do maja znikną dwie ostatnie strzechy, a hasła reklamujące dziś wśród mieszkańców akcję „CZYSTOŚĆ – ESTETYKA – PORZĄDEK” z pewnością znajdą kolejne zastępy rzeczników. Prace, które punktowane będą we współzawodnictwie, już tam rozpoczęto. Ale im bardziej zacięta będzie rywalizacja naszych miast, tym większa korzyść dla wszystkich. Tym piękniejsze będą miasta naszego regionu.

 

Zbigniew Marchlewicz
Fot. Tadeusz Krekora
Trybuna Mazowiecka, rok 1973

 

 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz