RSS
 

120 osób przed sądem w Otwocku za korzystanie z fałszywych świadectw .

28 kwi

W numerze wczorajszym pisaliśmy o wykryciu przez Ministerstwo Komunikacji olbrzymiej afery. W wyniku rewizji przeprowadzonej na kolejach przez 30 kontrolerów, zatrzymano 500 osób, które korzystały z biletów wydanych na zasadzie fałszywych świadectw, uprawniających do nabycia t.zw. ulgowych biletów robotniczych. Osoby te, które korzystały ze sfałszowanych biletów, będą pociągnięte w trybie administracyjnym do odpowiedzialności sądowej. Już w dniu wczorajszym przed sądem grodzkim w Otwocku stanęło 120 osób, rekrutujących się przeważnie ze sfer inteligencji, jak lekarze, nauczycielowie, kupcy itp.
Oskarżeni skazani zostali na kary od 2 do 3-ech miesięcy więzienia, i grzywny pieniężne po 100, 200 i 300 zł., w zależności od zamożności oskarżonego.

A.B.C. 13 grudnia 1933

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz