RSS
 

Modernizacja Otwocka trwa.

18 lip

Władze Otwocka, wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne przystąpiły już do wykonywania tegorocznego planu porządkowania miasta. Plan obejmuję również sprawę generalnej modernizacji Otwocka, kontynuowanej już od dawna.
Tegoroczne zadania są obszerne. Ich ogólna wartość, łącznie z czynami społecznymi, wynosi kilkanaście milionów złotych. Do najważniejszych prac należy kontynuowanie budowy ujęcia wodnego i miejskiej sieci gazowej wraz z wykonaniem podłączeń osiedli mieszkaniowych. W bieżącym roku zgazyfikowane zostanie osiedle Warszawska. W II kwartale br uruchomi się kotłownię gazową przy ulicy Lumumby [ob. Johna Lennona], a ulice Kmicica i Pazińskiego zostaną uzbrojone. Ponadto wszystkie budynki mieszkalne przy ul. Batorego i na osiedlu Wronia oddane będą do użytku z urządzeniami gazowymi.
Generalne prace na drogach skoncentrowane zostały w br. wzdłuż ulic: Warszawskiej i Sikorskiego [ob. Kościelna] aż do rzeki Świder. Gruntowne roboty porządkowe obejmą również tereny między ulicami Andriollego, ul. Orlą i Powstańców Warszawy. M. in. tu rozebrane będą budynki – rudery, magazyn MHD [Miejski Handel Detaliczny] i kilka pomieszczeń punktów usługowych. W ramach inwestycji przewiduje się na tym terenie wzniesienie dużego pawilonu handlowego sprowadzonego z NRD [dot. budynku tzw. „Stodoły” przy ul. Andriollego]. Ogółem na terenie Otwocka podjęto decyzje o rozbiórce kilkudziesięciu budynków. Na remonty kapitalne ulic przeznaczona została suma ponad 6 mln złotych, co pozwoli wyasfaltować 12,5 km nawierzchni. Remontowi kapitalnemu poddane zostaną 24 budynki ZBT i 35 budynków OSM. Jednocześnie rozbierać się będzie nie odpowiadające normom sanitarnym i technicznym wszelkiego rodzaju komórki i śmietniki.
Prace modernizacyjne i porządkowe w dziedzinie handlu i usług obejmą m. in. generalny przegląd tablic reklamowych, terenów wokół placówek handlowych itp. Wraz z porządkowaniem całego miasta kontynuowane będą roboty przy modernizacji oświetlenia.
Bardzo poważna część prac porządkowych wykonana będzie w czynach społecznych. Młodzież z 12 szkół i kilku organizacji objęła patronat nad poszczególnymi terenami w mieści, m. in. nad parkiem miejskim, skwerami, ciągami wzdłuż torów kolejowych itp. W wykonaniu czynów brać będą również udział pracownicy służby zdrowia, gospodarki komunalnej, strażacy i inni.
Wiosenne prace porządkowe już się w Otwocku rozpoczynają.

(W.B.)
Trybuna Mazowiecka, rok 1973.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz