RSS
 

31 lipca 1942r., piątek

31 lip

Komendant posterunku Kripo w Otwocku, Schlicht zamordował w Otwocku mężczyznę narodowości żydowskiej o nazwisku Kac /Kaca/ i dwóch jego synów.[1]

Ta krótka wzmianka zawarta w Rejestrze miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego odnosić się może do rodziny Kaców zamieszkałych przed wojną w domu przy ulicy Karczewskiej 16 i prowadzących tam sklep. W relacji ocalałej Guty Kac dowiadujemy się, że jej brat Mosze Kac wraz z jej ojczymem Gerszonem Lewinem i nieznanym z nazwiska urzędnikiem Judenratu zostali rozstrzelani przez Niemców. Jednak według relacji miało to miejsce w przeddzień święta Szawuot, czyli pod koniec maja 1942r. Zarówno relacja, jak i lakoniczny wpis w rejestrze mają kilka cech wspólnych, które mogą wskazywać, że dotyczą tego samego wydarzenia.
Relacja Guty Kac:
W 10 dni przed świętami „Szawuot” wpadł na nasze podwórze SS-man Schlicht, zatrzymał ojczyma i dopytywał się o resztę członków rodziny. Wyszedł najmłodszy brat mój Mosze. Schlicht z miejsca spoliczkował go silnie i kazał mu wraz z ojczymem iść na komendę. [...] Na komendzie zostali obydwaj strasznie pobici. Tam byli trzymani przez przeciąg kilku dni. Dwa, lub trzy dni przed „Szawuot” wypuścili Niemcy mojego ojczyma na kilka godzin, w celu przyniesienia 20.000 złotych. [...] Ojciec powrócił do domu złamany i pobity, zmieniony na twarzy nie do poznania, opowiadał nam, że Moszemu Niemcy oko wybili i powiedział, że należy natychmiast przygotować żądaną kwotę, gdyż został on tylko terminowo zwolniony z Gestapo. Z żądaną sumą powrócił ojczym do Gestapo. Niemcy pieniądze przyjęli, ale w przeddzień świąt Szawuot 1942 roku zostali rozstrzelani mój ojczymGerszon Lewin i brat Mosze Kac, za parkiem w Otwocku w asyście Niemców i dwóch złapanych w getcie chłopców żydowskich, którzy zostali zmuszeni wykopać grób dla skazańców. Mosze przyjął wyrok bez słów, ojczym mój zdążył jeszcze wypowiedzieć pełnym głosem „Szma Israel” zanim został rozstrzelany. Razem z nimi został rozstrzelany także student żydowski, pracujący z Judenracie.
(Relacja Guty Nakrycz z d. Kac. Archiwum Yad Vashem)

[1] Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. Województwo stołeczne warszawskie, GKBZHwP. IPN, Warszawa 1988, s. 176.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz