RSS
 

Decyzja zapadła! Pierwsze w Polsce Technikum Jądrowe powstaje w Otwocku.

27 sie

Zgodnie z podjętą już decyzją, pierwsze w Polsce Technikum Jądrowe zlokalizowane zostało w Otwocku. Głównym kryterium wyboru była bliskość Instytutu Badań Jądrowych – naszej najpoważniejszej placówki naukowej w zakresie nukleoniki. Nie bez znaczenia okazało się również przychylne stanowisko Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Otwocku, wykazującego pełne zrozumienie potrzeb tej nowej placówki szkoleniowej.
W tej chwili trwają prace nad stworzeniem profilu dydaktycznego naszego pierwszego Technikum Jądrowego. Będzie ono miało charakter 5-letniej szkoły zawodowej, kształcącej techników -specjalistów w zakresie podstawowych gałęzi nukleoniki. Zajęcia w Technikum rozpoczną się z nowym rokiem szkolnym.
Perspektywiczne plany rozwoju krajowej techniki jądrowej zdają się świadczyć, że absolwenci Technikum nie będą mieli trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Już dzisiaj – przy stosunkowo znacznej liczbie inżynierów nukleoników – istnieje u nas poważna luka przy obsadzaniu stanowisk wymagających średnich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie nukleoniki.

 

„Trybuna Mazowiecka” oraz redakcja biuletynu prasowego WiT-AR, kilkakrotnie już informowały o projekcie uruchomienia w Otwocku pierwszego w Polsce Technikum Jądrowego. W naszych publikacjach postulowaliśmy jak najszybsze podjęcie decyzji w tej sprawie oraz zlokalizowanie szkoły w Otwocku, w pobliżu Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, będącego nie tylko doskonałą „pomocą naukową” dla słuchaczy technikum, ale także jednym z przyszłych miejsc pracy dla jego absolwentów.
Informując dziś o pomyślnych dla Otwocka najnowszych decyzjach władz, dotyczących uruchomienia Technikum i przekazując tę radosną wiadomość młodym mieszkańcom Otwocka i okolicznych miejscowości, prosimy gospodarzy tego miasta oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, aby ze swej strony nadal dążyli do stworzenia jak najlepszych warunków nowej szkole, aby mogła ona bez przeszkód rozpocząć pracę w planowanym terminie.

(Z. MAR.)
Otwock, Trybuna Mazowiecka 1963

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz