RSS
 

19 września 1939 r., wtorek

18 wrz

Na mocy decyzji gen. lejtnanta Petyela utworzono Starostwo Otwockie, obejmujące swym zasięgiem gminy: Falenica, Wawer, Karczew, wiązowna oraz miasto Otwock. Na stanowisko starosty powołano dotychczasowego burmistrza Otwocka Jana Gadomskiego. Wicestarostą został Wacław Czarnecki.

Nowym burmistrzem Otwocka został dotychczasowy sekretarz Zarządu Miejskiego Karol Chłond, jego zastępcą – Stanisław Zaborka. Komendantem straży został Stefan Jankowski. Kierownikiem wydziału sanitarnego został dr Gustaw Tutkaus. Kierownikiem elektrowni miejskiej został Stefan Bronikowski.

W myśl rozporządzenia władze miały prawo wydawania rozporządzeń w celu utrzymania spokoju i bezpieczeństwa  oraz powinny się troszczyć o aprowizacje i zdrowie ludności w mieście.[1]


[1] Marian Kalinowski (red.), Zarys dziejów Otwocka, Otwock 1996, s. 79.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz