RSS
 

26 września 1940 r., czwartek

01 paź

W Otwocku rozwieszono obwieszczenia następującej treści:

Obwieszczenie
Podaję do wiadomości oraz ścisłego i terminowego wykonania zarządzenia Pana Kreishauptmana pow. Warszawskiego z dnia 20 września R. B.

  1. Dzielnica miasta Otwocka, mianowicie: część Śródborowa i Soplicowa,  strona południowo – wschodnia od ulicy Narutowicza położona w granicach: ul. Narutowicza, granica z gminą Wiązowna i z gminą Karczew winna być w ciągu 8-miu dni oczyszczona od żydów. Mieszkający na tym terenie żydzi winni w wyżej oznaczonym terminie przenieść się na teren miasta Otwocka (stare miasto),  położony w granicach: od strony wschodniej – tor kolei szerokotorowej, od strony południowej – ulice: Bazarowa i Staszica od Kolejowej do Świdra, od strony zachodniej – tor kolejki wąskotorowej i od strony północnej – granica z gminą Falenica (Świder).
    Na tym terenie znajdują się następujące ulice: Ludna, Górna, Kresowa (dalej Paderewskiego,) Świderska (dawniej Joselewicza), Targowa, Krzywa, Kupiecka, Bazarowa, Staszica, Wawerska (strona parzysta), Racławicka, Bartosa, Wiśniowa, Napoleońska, Piastowa, Odyniecka, Wiosenna, Ogrodowa, Białołęcka, Gdańska, Lwowska, Szkolna i Wiejska (ostatnie 6 ulic tylko do toru Kolejki).
  1. Od natychmiast na wyżej wymienionym terenie (stare miasto) jest zabronione nabywanie gruntów i interesów, oraz dzierżawienie mieszkań i interesów przez Polaków
  2. Od natychmiast nabywanie gruntów jak również wynajmowanie mieszkań i sklepów przez żydów jest zabronione na całym terenie miasta Otwocka poza dzielnicą wskazaną w pkt. 1 (stare miasto)
  3. Żydowskie interesy, znajdujące się na ulicach Warszawskiej i Kościelnej, winny być zamienione na interesy Polskie, znajdujące się w dzielnicy wskazanej w pkt. 1. (stare miasto), jak również żydowskie interesy, znajdujące się w dzielnicy pod nazwą „Kresy” i „Chłopskie” w granicach: tor kolejki wąskotorowej, część ulicy Staszica, ulica Przewoska, szosa Batorego, granica z gminą Karczew i z gminą Falenica (Świder) winny być przeniesione na teren „starego miasta”.

Nieprzekraczalny termin wykonania powyższego – 3 tygodnie t.j. do dnia 16 października r. b.
Winni niewykonania zarządzenia podlegają karze.

podpisał: Kreishauptmann
(-) Dr. RUPPRECHT

BURMISTRZ
(-) Jan Gadomski

Otwock, dnia 26 września 1940.
Druk Lejnera. Otwock

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz