RSS
 

11 listopada 1939 r., sobota

11 lis

W Otwocku rozplakatowane zostało obwieszczenie następującej treści:

OBWIESZCZENIE

Urząd Skarbowy w Otwocku został już uruchomiony.

Wzywa się obywateli m. Otwocka do niezwłocznego wpłacania do Kasy Urzędu Skarbowego zaległych podatków: państwowych (dochodowy, obrotowy, od nieruchomości, od lokali i inne, a do Kasy Zarządu Miejskiego zaległych podatków miejskich (szarwark, od szyldów, od psów, od rowerów, taksa klimatyczna).

Co do bieżących podatków jak państwowych tak i samorządowych, winny być one wpłacane w terminach wyznaczonych przez Urząd Skarbowy, wzg. Zarząd Miejski.

Uchylanie się od terminowego płacenia podatków traktowane będzie jako sabotaż i niezależnie od przymusowego ściągnięcia będzie surowo karane.

Wykazy opornych płatników sporządzone przez Zarząd Miejski, wzg. Urząd Skarbowy będą przysłane do tut. Komendantury.

 

Burmistrz Jan Gadomski
Ortskommandant Bertram
Naczelnik Urzędu Skarbowego Miecz. Sawicki

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz