RSS
 

Czas na przebudowę otwockich przedmieść.

07 sty

Po śródmieściu, następnymi rejonami porządkowania i przebudowy Otwocka będą Świder i Świdry Wielkie – tereny położone przy trasach masowej turystyki i ośrodkach wypoczynku. Szczególna uwaga zwrócona będzie na Świdry Wielkie, dotychczas bardzo zaniedbane, położone przy budowanej obecnie trasie turystycznej do Kazimierza przez Dęblin. Następnym rejonem porządkowania w sensie kompleksowym będzie dzielnica Śródborów, gdzie prace rozpoczęto w br. od przebudowy ul. Narutowicza.

Już w trakcie przebudowy centrum śródmieścia uporządkowano m. in. ul. Dzierżyńskiego [ob. Karczewska] od ul. Matejki do kawiarni „Adria” [ob. Sklep „Adria”]. Ulica ta, po likwidacji kolejki karczewskiej, zmienia się w piękną trasę spacerową. Doczekały się przebudowy, zazielenienia i ukwiecenia ulice Andriolli’ego, Poniatowskiego, Narutowicza, łuk ulicy Tatrzańskiej, Batorego i inne.

W prezydium MRN [Miejskiej Rady Narodowej] sprecyzowano zadania w sprawie dalszej poprawy układu komunikacyjnego miasta. Od 1964 r. powinny ulec przebudowie i budowie następujące główne trasy:

  • Ul. Majowa w Świdrze od torów PKP do ośrodka sanatoryjno – prewentoryjnego i dalej wraz z przebiciem do ul. Kraszewskiego. Budowa usprawni komunikację wschód – zachód tej zaniedbanej pod względem dróg i ulic dzielnicy oraz da proste połączenie pomiędzy Świdrami Wielkimi i przyszłym ośrodkiem campingowym w rejonie tamtejszego ronda a przystankiem kolejowym w Świder.
  • Ul. Wawelska – Rycerska wraz z przebiciem do ronda w Świdrach Wielkich na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Mieszka I. Budowa i przebudowa tej trasy przybliży do centrum i dworca najbardziej dotychczas zaniedbaną dzielnicę „kresy”. Trasa ta umożliwi swobodną komunikację wschód – zachód przez środek miasta. Wybudowanie jej pozwoli ewentualnie przedłużyć stołeczną komunikację autobusową od ronda w Świdrach Wielkich do centrum Otwocka oraz umożliwi ludności miasta w większym niż dotychczas stopniu korzystanie z pięknych terenów wypoczynkowych w Dębince nad Wisłą.
  • Ul. Staszica – Kołłątaja (dawna Słowackiego) [przed przyłączeniem w 1953 Świdra do Otwocka] w Świdrze wraz z nowym mostem na rzece Świder oraz dalej, przez Józefów Michalin przy torach kolejowych, do Falenicy. Trasa ta, będąca wspólnym dziełem miejskiej i powiatowej rad narodowych, usprawniłaby komunikację drogową z Otwocka do Warszawy.

To tylko część zamierzeń. Równocześnie z ich realizacją gospodarze Otwocka planują budowę, przebudowę i modernizację ulic także w innych dzielnicach miasta.

 

(ZM)
Trybuna Mazowiecka, rok 1963.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz