RSS
 

Bataliony Chłopskie

04 lut

W okresie konspiracji najsilniejszą pozycję w powiecie warszawskim miało Stronnictwo Ludowe. Kierownictwo SL „Roch” w powiecie warszawskim zostało powołane wiosną 1940 roku. W jego skład weszli: Stanisław Kotek-Agroszewski (przewodniczący), Władysław Bidowaniec „Bida”, Mieczysław Dańko „Odwaga” i Adam Zieliński.

Rozbudowywano komórki gminne i powiatowe, organizowano tajne nauczanie i kolportowano prasę podziemną. Początkowo ludowcy nie zamierzali tworzyć odrębnej organizacji zbrojnej. Dlatego wielu członków Stronnictwa znalazło się w tym okresie w szeregach ZWZ. Dopiero od jesieni 1940 roku przystąpiono do tworzenia własnych oddziałów pod nazwą „Straż Chłopska”, przemianowanych później na „Bataliony Chłopskie”. W 1941 roku powołana została komenda Batalionów Chłopskich dla powiatu warszawskiego, na czele której stanął Mieczysław Dańko „Odwaga”. W połowie 1942 roku ze względu na specyfikę terenu nastąpił podział powiatu warszawskiego na dwie części: prawo i lewobrzeżną. Na terenie powiatu warszawskiego w placówkach wszystkich szczebli Batalionów Chłopskich zorganizowanych było w sumie 2200 żołnierzy. Część z nich, w ramach akcji scaleniowej, znalazła się później w szeregach AK.

Organizatorem początków chłopskiego ruchu oporu w Otwocku i jego okolicach był Mieczysław Dańko, „Odwaga”, absolwent Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie, oficer rezerwy, w czasie okupacji pracownik Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Otwocku. Najczęstszą formą działalności Oddziałów Specjalnych BCH w terenie była obrona ludności wiejskiej, walka z rabunkową gospodarką okupanta, z eksploatacją ekonomiczną, a także działanie wymierzone przeciwko aparatowi policyjno-administracyjnemu i różnym przejawom kolaboracji. W pierwszej połowie 1943 roku wszystkich dwunastu BCH-owców ze Świerku brało udział w rekwirowaniu koni w pobliskim, zarządzanym przez Niemców majątku w Sępochowie. Akcją dowodzili A. Zbyszyński i Stanisław Wachojski.

W tym samym roku na szosie lubelskiej koło młyna Adamówka grupa BCH-owców, w skład której wchodzili: Jan Bąk, Jan Laskus i Władysław Szczepłek, wychłostała gorliwego poborcę podatkowego. Zabrano mu także na potrzeby oddziału 6000 zł, rewolwer oraz rower. Karę chłosty wymierzono również właścicielom majątku Okoły za znęcanie się nad robotnikami rolnymi i wysyłanie ludzi na roboty do Niemiec. W drugiej połowie 1943 roku trzech BCH-owców ze Świerku – Kazimierz Laskus, Marian Szczepłek i Jan Bąk – uczestniczyło w grupie, która dokonała wypadu na volksdeutscha z Gołkowa k. Piaseczna.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz