RSS
 

Wojciech Szpakowski

06 lut

Syn Wacława i Aleksandry Szpakowskich. Żołnierz AK, dowódca drużyny oddziału specjalnego “Fromczyn”. Dowódcą „Wojtka” był ppor Zygmunt Migdalski ps.”ZZ”, wybitny żołnierz, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Wraz z oddziałem prowadził działalność dywersyjno – bojową i współdziałał z oddziałem por. „Skrytego” w akcjach zamachowych m.in. na 2 niemieckie pociągi pod Pogorzelą.
Od 10.VII.1944 r. była to również obstawa radiostacji 27-ej Dywizji Wołyńskiej AK. Po wkroczeniu do Otwocka w końcu lipca 1944 Armii Radzieckiej zaczyna się najtragiczniejszy okres dla żołnierzy AK. Żołnierze AK byli wyłapywani i aresztowani. „Wojtek” uciekł do Chełma wraz z przyjacielem Jerzym Rybakiem, ps. „Okoń”. W listopadzie 1944 r. dołączyli do działającego tam oddziału por. „Brzechwy”.
Od marca 1945r. był w oddziale majora „Zapory”, 3 komp. por. “Ryś” i pozostał w nim do rozwiązania oddziału w lipcu 1945 r. 1- ego października 1945 poszukiwany przez NKWD i UB opuścił Polskę w grupie 13-tu żołnierzy AK z „Zaporą”, aby przedostać się na Zachód. W Czechosłowacji, koło miasteczka Czeska Lipa (pow. Mielnik) został śmiertelnie postrzelony przez tropiące ich czeskie oddziały milicji i wojska. Zmarł 13 października 1945r. w wieku 24 lat. Rodzina dopiero po 17-tu latach poznała dzieje ostatnich Jego dni i odnalazła grób w Czeskiej Lipie.  Był pochowany pod nazwiskiem Wacław Szczygielski, jakie figurowało w jego fałszywym dowodzie.

 

List jaki otrzymała Aleksandra Szpakowska opisujący okoliczności śmierci jej syna Wojciecha.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz