RSS
 

21 lub 24 lutego 1944 r.

22 lut

Data aresztowania ppor. Józefa Zabłockiego „Żbika” i wiążąca się z tym śmierć Stanisława Pawlikowskiego „Pazura” budzi dużo kontrowersji. W części materiałów wskazywany jest 22 stycznia 1944 r., czyli w czasie dużej niemieckiej akcji zorganizowanej i kierowanej przez Liepschera. Inne relacje wskazują na 21 i 24 lutego.

Ppor. Józef Zabłocki „Żbik” mieszkał na uboczu Józefowa i był dowódcą plutonu 783 w 3 kompanii. Stanisław Pawlikowski „Pazur” był żołnierzem pododdziału „Falenica” grupy „Skrytego” i najprawdopodobniej równocześnie znajdował się na ewidencji plutonu wojsk liniowych nr 783. Wedle części relacji Pawlikowski stał jako ubezpieczenie przed domem Zabłockiego.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz