RSS
 

Nie najlepiej z realizacją

22 lut

W Otwocku podsumowano już osiągnięcia gospodarcze i inwestycyjne pierwszego kwartału bieżącego roku.

Produkcja globalna zakładów przemysłowych była wyższa o ponad 6 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Podstawowe propozycje ekonomiczne kształtują się ogólnie prawidłowo, niemniej jednak w niektórych zakładach obserwuje się przekroczenie funduszu płac w stosunku do sprzedaży produkcji własnej i usług (np. w Spółdzielni Pracy „Rogożyzna”).

Handel przekroczył plany sprzedaży o 2 proc. W styczniu i lutym br. była pełna podaż mięsa, jego przetworów i wędlin. W marcu na skutek zwiększonego popytu, zapotrzebowanie na te artykuły nie zostało w pełni zaspokojone. Odczuwało się również braki masła, kawy i filetów rybnych, a z artykułów przemysłowych – sprzętu elektrycznego, chodników i części obuwia.

Remonty kapitalne ulic wykonano w ponad 14 proc. planu rocznego. Około 3900 m kw. ulic otrzymało nową nawierzchnię utwardzoną. Prowadzono również roboty ziemne i pod budowę na ul. Żeromskiego. Podczas gdy przekroczone zostały plany remontów kapitalnych budynków MZBM, to opóźnione są prace przy budynkach OSM.

W stosunku do roku ubiegłego zanotowano poprawę w wykonaniu zadań inwestycyjnych. Dobrze przebiega ich realizacja w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Spółdzielnia mieszkaniowa np. przekazała do użytku budynek o 30 mieszkaniach i 89 izbach na osiedlu Armii Radzieckiej. Niepokojący jest jednak fakt opóźnienia robót w gospodarce komunalnej, gdzie albo nie rozpoczęto ich wcale (stacja i sieć wodociągowa, kotłownia gazowa) albo zanotowano tylko nieznaczny przerób.

 

(bar)
Trybuna Mazowiecka, Nr 126, Rok 1971.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz