RSS
 

Z ambicją przodowania

04 mar

Coraz więcej poszukiwanych wyrobów, opatrzonych znakiem Spółdzielni Rzemieślniczej „Otwock”, trafia na rynek nie tylko stołecznego województwa. Znajdują one również odbiorców w innych regionach kraju, a także za granicą.
Stosunkowo niedawno, na warszawskiej giełdzie wyrobów rzemieślniczych, 521 z ogólnej liczby 630 warsztatów zrzeszonych w otwockiej spółdzielni zaoferowało do sprzedaży 1005 wzorów. Były to w ponad 70 proc. wyroby z grupy „1001 drobiazgów”, a pozostałe – to zabawki, wyroby elektrotechniczne, kaletnicze i różnorodne urządzenia pomocnicze. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. estetyczne mini-wazoniki, uczestniczące w konkursie „Dobre – ładne – poszukiwane”, komplety do przypraw oraz bardzo efektowne, popularne w świecie, aparaty telefoniczne w stylu retro. Otwocka spółdzielnia wystąpiła na tej giełdzie z ofertą wartości 50 mln zł, podczas gdy handel stołeczny zakupił wyroby wartości 91,630 mln zł. W stosunku do giełdy ubiegłorocznej obroty spółdzielni z handlem warszawskim wzrosły o 8,5 mln zł. Świadczy to o ciekawości organizowania takich spotkań handlowców z producentami oraz o korzyściach płynących z podejmowania wszelkich inicjatyw służących poprawie zaopatrzenia rynku w wyroby poszukiwane.
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Otwock”, zajmująca od lat wśród podobnych organizacji czołową pozycję w kraju i jako jedyna posiadająca pierwszą kategorię – mimo iż istnieje już 31 rok – przeżywa okres nieustannego rozwoju. Niedawno wzniosła nowoczesną siedzibę, gdzie znalazło również pomieszczenie 10 punktów usługowych. Jest tam m.in. gabinet kosmetyczny, pracownia światłokopii, zakłady: grawerski, fotograficzny i złotniczy. Trwa rozbudowa zaplecza techniczno-usługowego, działającego dla zaspokojenia potrzeb rzemieślników zrzeszonych w spółdzielni. Będą tam warsztaty pomocnicze, przygotowujące oraz uszlachetniające materiały i surowce dla rzemieślników-producentów. Stałych klientów zyskała sobie filia Rzemieślniczego Domu Towarowego przy ul. Kupieckiej oraz istniejące tam punkty usługowe.
- Nakreślenie naszej spółdzielni na rok bieżący planu sprzedaży w kwocie 670 mln zł, a produkcji eksportowej o wartości 150 mln zł, czy przeznaczenie 18 mln zł na jednoczesne wznoszenie czterech ważnych dla nas obiektów – mówi jeden z działaczy spółdzielni, I sekretarz POP PZPR, Ryszard Sawa – obrazuje rozmiary prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Jednocześnie jednak zrzeszone w naszej spółdzielni środowisko rzemieślnicze ma ambicję przodowania w różnorodnych pracach społecznych i świadczeniach na cele społeczne.
Wszędzie, gdzie pomnażany jest nasz wspólny dorobek, gdzie robi się coś dla miejscowego społeczeństwa, a więc i dla siebie, mamy trwałe miejsce – nigdy nie brakuje tam reprezentantów rzemiosła. Prowadzona w naszym środowisku, z inicjatywy Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych, działalność kulturalno-rozrywkowa, oświatowo-wychowawcza i socjalna zyskuje sobie dobrą sławę daleko poza granicami naszego miasta. Nasi rzemieślnicy biorą aktywny udział m.in. w pracach najliczniejszej w swym środowisku w kraju organizacji partyjnej, a także organów przedstawicielskich i dwóch kół SD.
Zdając sobie sprawę z tego, iż ogólne zaopatrzenie rynku, zwłaszcza w wyroby z grupy „1001 drobiazgów”, nadal nie zaspokaja potrzeb, Spółdzielnia Rzemieślnicza „Otwock” czyni nieustanne wysiłki, aby jej członkowie podejmowali produkcję towarów najbardziej poszukiwanych. Najbliższą prezentacją niektórych z nich będą wkrótce Targi Krajowe „Jesień-79” w Poznaniu.

(ZM)
Fot. R. Baranowski
Nasza Trybuna 1979 nr 199 s. 4

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz