RSS
 

25 marca 1941 r., wtorek

25 mar

W tym dniu w Otwocku rozklejone zostały obwieszczenia następującej treści:

 

OBWIESZCZENIE

Wydział Aprowizacyjny podaje do wiadomości, że w okresie od dnia 26 do dnia 31 marca rb. nastąpi rozdanie dla ludności chrześcijańskiej nowych kart żywnościowych, a dla ludności żydowskiej ostęplowanie dotychczasowych kart na miesiąc kwiecień rb. przy równoczesnym sprawdzeniu, czy został dopełniony w roku bieżącym obowiązek szczepienia przeciw durowi brzusznemu.

Przy odbiorze nowych kart żywnościowych, względnie ostęplowaniu dotychczasowych należy przedstawić.

a) książkę meldunkową
b) legitymację aprowizacyjną
c) świadectwa szczepień
d) karty żywnościowe marcowe.

Legitymacje aprowizacyjne uszkodzone, zniszczone lub nieaktualne zostaną wymienione na nowe za opłatą 50 groszy.

Karty żywnościowe będą wydawane dla ludności chrześcijańskiej w następujących lokalach:

 1. osobom zamieszkałym na północ od toru kolejowego w lokalu byłego pensjonatu „Polonia” przy ul. Warszawskiej 43.
 2. osobom zamieszkałym na południe od toru kolejowego w lokalu b. żydowskiej szkoły powszechnej przy ul. Karczewskiej 31.

Karty aprowizacyjne będą stęplowane dla ludności żydowskiej w następujących lokalach:

 1. w lokalu Rady Żydowskiej przy ul. Warszawskiej 5
 2. w sklepie przy ul. Kupieckiej 1 (wejście od ul. Karczewskiej)
 3. w lokalu „Centosu” przy ul. Glinieckiej 4.

Duże zmiany mieszkaniowe, jakie miały miejsce w Otwocku oraz przeniesienie wielu sklepów rozdzielczych do innych lokali zmusza Wydział Aprowizacyjny do przeprowadzenia ponownej rejestracji odbiorców poszczególnych sklepów rozdzielczych.

Każdemu posiadaczowi karty żywnościowej przysługuje wolny wybór sklepu rozdzielczego, w którym zamierza zakupywać artykuły kartkowe, z tym jednak ograniczeniem, że Chrześcijanie mogą korzystać wyłącznie ze sklepów rozdzielczych chrześcijańskich, żydzi zaś wyłącznie ze sklepów żydowskich. Maksymalną ilość odbiorców, jaką sklep może obsługiwać, ogranicza się do 1200 osób.

Posiadacze kwietniowych kart żywnościowych zgłaszać się winni do jednego z niżej podanych sklepów żywnościowych, który zaopatrzy środkową tytułową część karty obok numeru swoją pieczątką firmową oraz odetnie przy kartach chrześcijańskich górny pasek z odcinkiem kontrolnym I i II, zaś przy kartach żywnościowych kupony NN. 30, 31,32 i 55 dla przedstawienia go w biurze Wydziału Aprowizacyjnego, celem ustalenia ilości odbiorców danego sklepu.

Urzędnicy i pracownicy państwowi i samorządowi mogą w swoim własnym interesie zgłaszać się do urzędniczego sklepu Spółdzielczego „Ogniwo” (posesja Zarządu Miejskiego, Sienkiewicza 5 [ob. Armii Krajowej])

 

Sklepy chrześcijańskie

 1. Adamski Piotr, ul. Staszica 54
 2. Bassak-Miernicka, ul. Karczewska 14
 3. Budkowski Edmund, ul. Żeromskiego 8
 4. Brzozowski Dyonizy, ul. Karczewska 16 [ob. Andriollego]
 5. Burek Jan, ul. P.O.W 24 [ob. Samorządowa]
 6. Gadomski Aleksander, ul. Łukasińskiego 20
 7. Łagodzińska Franciszka, ul. Karczewska 24
 8. Przybylski Aleksander, ul. Kościelna 8
 9. Redliński Stefan, ul. Żeromskiego 25
 10. Tomczyk Józef, ul. Reymonta 25
 11. Spółdzielnia „Ogniwo”, ul. Sienkiewicza 5 [ob. Armii Krajowej]

 

Sklepy żydowskie

 1. Cieszyński Abram, ul. Wawerska 17
 2. Grycman Chaskiel, Bazar
 3. Markusfeld-Solnicki, ul. Kupiecka 1
 4. Mokotowski Rachmil, ul. Bazarowa 9
 5. Nisberg Chaim, ul. Świerkowska 1 [prawdopodobnie dotyczy ul. Świerkowej]
 6. Noj Abram, ul. Warszawska 10
 7. Popower Ruchla, ul. Kupiecka 12 [ob. na tym odcinku ul. Andriollego]
 8. Siemiatycki Rafał, ul. Joselewicza 81 [ob. Świderska]
 9. Tugendrajch Hersz, ul. Joselewicza 25
 10. Zalcsztein Jankiel, ul. Słowackiego 5

 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz