RSS
 

27 kwietnia 1944 r., wtorek

28 kwi

W tym dniu Oddział „Skrytego” wykonał kolejną akcję wykolejenia i ostrzelania pociągu[1]. W niemieckim raporcie policyjnym znajdujemy taki oto zapis tego wydarzenia:

O godz. 2.28 najechał na minę koło stacji Pogorzel – pociąg nr SF 84 z Lublina do Hamm. Wykoleiły się lokomotywa i 3 wagony, jeden wagon został całkowicie zniszczony. Wybuch rozerwał szyny na długości ok. 70 cm. Pociąg został następnie ostrzelany z broni maszynowej i karabinów. Zabitych zostało 2 żołnierzy Wehrmachtu, 10 rannych (w tym 4 ciężko).[2] 

Bardziej szczegółowy opis tego ataku zostawił sam „Skryty”. Ale w sporządzonym przez niego raporcie widnieje inny pociąg, jadący z innego kierunku.

 Akcja na pociąg pospieszny (urlopowy) w dn. 27.IV.1944 r.

1) Zadanie: wysadzić (wykoleić) pociąg pośpieszny urlopowy idący ze wschodu na zachód Kowel – Stuttgart i zniszczyć załogę pociągu.

2) Warunki: terenowe bardzo trudne – ograniczony czas do wykonania, co pociągało za sobą 2 dni przebywania ludzi w terenie, atmosferyczne – bardzo dobre, słoneczny dzień, stosunkowo ciepły, noc chłodna.

3. Wyposażenie: Broń: 6 rkm, 2 lkm, 39 kbk, 10 pm i amunicja. Materiały wybuchowe: 14 kg plastyku, 7 kg trotylu, 10 kg mieszanki (trotyl, plastyk, szedyt). Liczba ludzi: 67.

4. Przebieg akcji: termin i czas narzucony. 48 godzin czasu od powiadomienia do wykonania. Na skutek krótkich nocy niemożliwe dojście i dostarczenie broni długiej na miejsce akcji w ciągu jednej nocy i wykonanie zadania. Oddział wyruszył z mp. 25.IV w nocy (godz. 23.00). Dnia 26.IV. biwak w lesie. Dnia 27.IV. godz. 2.27 akcja. Akcja w m. Pogorzel. Dojście na miejsce akcji 26.IV. godz. 22.30. Rozmieszczenie ludzi, przygotowanie stanowisk ogniowych, założenie ładunków i sprawdzenie sieci ukończono o godz. 23.35. Pociąg przewidziany na godz. 0.14. Przybył na godz. 2.27. Opóźnienie 2 godz. 14 min.

Wykonanie zadania: Rozmieszczenie ludzi i sprzętu wg zatwierdzonych przez K-dę planów (plany oddzielnie: przed akcją i w czasie akcji.) Dojście i wycofanie również wg zatwierdzonego planu. Akcja trwała 8 minut. Detonacja – sygnał do akcji. Otwarcie i prowadzenie gwałtownego ognia z broni rkm, lkm, kbk, i pm na sygnał detonacji materiałów wybuchowych. Przerwanie akcji na szereg krótkich gwizdów.Sygnalizacja pociągów: dublowana: 1. Opanowanie bloku wartowni, co dało nam wiadomość o pociągu na 1 godz. przed jego przybyciem. 2. Sygnalizacja sztafetowa przy torze (około 600 m od miejsca akcji). Wycofanie: godz. 2.35, sygnał do przerwania ognia i wycofania się. godz. 2.50 zbiórka, godz. 2.50 zbiórka, sprawdzenie stanu, odmarsz. Świt godz. około 4.30, do przebycia około 12 km. Czas od 2.50 do 4.30 (1 godz. 40 min). Wielki pośpiech (prawie bieg), by przed świtem przekroczyć szosę otwocką, lubelską i most na Świdrze, a tym samym uniknąć spotkania żandarmerii. Szosa otwocka była patrolowana przez motocykle i 2 budy żandarmerii. Wyczekałem czas, kiedy żandarmeria przejechała w stronę szosy lubelskiej, przekroczyłem szosę otwocką i most na Świdrze. Broń ukryłem w lesie, część oddziału rozpuściłem do domów, zostawiając tylko wartę przy broni. W nocy z dnia 27 na 28.IV broń zostanie przeniesiona na właściwe meliny.

5. Sposób użycia środków techn.: 7 ładunków po 2 kg plastiku przed lokomotywą, 17 kg mieszaniny mat. wybuchowych, 60 – 65 m. do miny.

6. Straty przeciwnika. Ludzie: około 200 zabitych i rannych. Sprzęt: lokomotywa zrzucona z szyn, 1 wagon zgnieciony całkowicie, 2 częściowo, spiętrzenie pociągu i wykolejenie.

7. Straty własne: Ludzie: lekko ranny – 1, broń – 1 kbk, silne rozdęcie lufy, co wyklucza możliwość użycia go jeszcze. Zużycie amunicji – rkm i lkm przeciętnie 160 szt., razem 1280 szt., na kbk przeciętnie 18 szt. – razem 701 szt., na pm. 40 szt – razem 400 szt.

 

                                                                                                  Skryty[3] 


[1] W akcji brali prawdopodobnie udział żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu pod dowództwem ppor. Zygmunta Migdalskiego. Na podstawie protokołu przesłuchania Zygmunta Migdalskiego w Oficerskim Ośrodku Wojskowym Nr 112 w Delmenhorst z dnia 10.XII.1945 r. Instytut Sikorskiego w Londynie. Komisja Weryfikacyjna Żołnierzy AK (oprac. Jacek Jaroszewicz)

[2] J. Adamska, Kronika..., s. 281.

[3] Dokument opublikowany [w:] H. Witkowski, „Kedyw” Okręgu Warszawskiego AK w latach 1943 – 1944, Warszawa 1984, ss.407 – 408.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz