RSS
 

5 maja 1944 r., piątek

05 maj

W tym dniu Oddział DB IV Rejonu wykonał akcję rozpędzenia spędu bydła. W raporcie policji niemieckiej znajdujemy lakoniczny opis tego wydarzenia: O godz. 11.30 ok. 40-osobowa grupa zabrała wszystkie akta i kolczyki działającej w Józefowie komisji przeglądu bydła.[1] Liczba żołnierzy podana w źródle niemieckim jest mocno przesadzona. Marian Wesołowski z oddziału Migdalskiego tak opisał przebieg tej akcji:

 

Niemcy zarządzili spęd bydła w Józefowie pod Michalinem tuż przy szosie W-wa – Otwock, przy torze kolejowym. Spędem objęte były wszystkie okoliczne wioski. Otrzymaliśmy rozkaz nie dopuścić do spędu, ponieważ nastąpi rekwizycja wybranych sztuk.

Powiększyliśmy oddział o kilku chłopców z Otwocka i Karczewa. Opracowaliśmy z „ZZ” sposób wykonania rozkazu. Zgodnie z planem przystąpiliśmy do akcji. Spęd rozpoczął się, była masa krów, cała polana i w lesie, tłoczno. Komisja zasiadła przy stole – były wśród nich osoby po cywilnemu. Otoczyliśmy ich, rozstawiając przedtem ubezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Wszedłem na stół i oświadczyłem chłopom, że spęd zakończony, niech wszyscy wrócą do domów. Cywile, którzy mieli dokonać rekwizycji, uprzednio rewidowani, broni nie mieli. Puściliśmy ich wolno. Radość wśród chłopów niesamowita. W jednym momencie plac opustoszał. Ewidencja bydła, gospodarzy itp. spalono, a kolczyki, maszynkę i legitymacje przekazano dowództwu.[2] 


[1] J. Adamska, Kronika..., s. 283.
[2] Relacja Mariana Wesołowskiego.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz