RSS
 

26 maja 1944 r., piątek

26 maj

O godzinie 22.30 pięcioosobowy patrol bojowy z ODB IV Rejonu pod dowództwem ppor. Zygmunta Migdalskiego „ZZ” zajął budynek Zarządu Miejskiego w Otwocku i spalił kartoteki i rejestry ludności stałej i czasowej, ewidencję kuracjuszy, odpisy kart rozpoznawczych oraz rejestry kart podatkowych. Zdobyto maszyny do pisania i liczenia, aparaty telefoniczne, druki kart rozpoznawczych. Ze znajdującego się w tym samym budynku biura Spółdzielni Rejonowej zabrano maszynę do pisania, maszynę do liczenia i 3 aparaty telefoniczne.[1] Akcja trwała do godziny 2.40.[2]

W źródle niemieckim znajdujemy zapis dotyczący tej akcji. Podano w nim spis rzeczy zabranych z Urzędu i biura Spółdzielni Rejonowej. Są tam m. in.: 4 maszyny do pisania, 3 maszyny do liczenia, 6 telefonów, 2 księgi kasowe, 15 l wódki i świece.[3]

Uczestnikiem akcji był Marian Wesołowski. Tak zrelacjonował to zdarzenie:

 Po dokonaniu oględzin wewnątrz Ratusza i zorientowaniu się, co jest, w jakim pokoju, doszliśmy do wniosku, że zadanie przebiegnie bez większych trudności tym bardziej, że pracownicy Ratusza to przeważnie ludzie zaangażowani, swoi.
Opracowaliśmy plan akcji i po 2 dniach wieczorem przystąpiliśmy do działania. Powiększyliśmy oddział do 10 ludzi z Otwocka (Wojtek Szpakowski, Jurek Rybak, Józio Bartkowski,[4] Kulik i inni). Po wejściu do środka tylnym wejściem, pojedynczo, zgodnie z ustaleniem, przystąpiono do otwarcia drzwi pokoi i wynoszenia papierów do kotłowni c.o., gdzie były 2 olbrzymie piece. Tu palono je przez całą noc. Nad ranem opuściliśmy gmach zabierając maszyny do pisania. Wszyscy brudni jak kominiarze, rozeszli się do domów. Czwórką – „ZZ”, Marian, Maciek i Stasio udaliśmy się na kwaterę do Świdra. W akcji tej brali udział z Karczewa: Tadeusz Jobda, Albin Szerepko i Tadeusz Malczewski.[5]

 


[1] Pełen wykaz dokumentów zniszczonych względnie zabranych oraz rzeczy i urządzeń wyniesionych z Urzędu znajduje się w piśmie Burmistrza Otwocka do Starosty warszawskiego z dn. 31 maja 1944. (APMSWOZwO syg. 984, k. 47-49).
[2] H. Witkowski, „Kedyw” Okręgu Warszawskiego AK w latach 1943 – 1944, Warszawa 1984, s.345.
[3] J. Adamska, Kronika..., s. 288.
[4] Powinno być Józef Bartosiewicz.
[5] Relacja Mariana Wesołowskiego.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz