RSS
 

30 maja 1940 r., czwartek

30 maj

W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie następującej treści:
Podaję ponownie do wiadomości, ze wszystkie osoby przybywające do Otwocka, winny być w ciągu 24 godzin zameldowane w biurze meldunkowym Zarządu Miejskiego.
To samo się tyczy osób, przebywających w Otwocku, które dotychczas nie zostały zameldowane.
Winni niewykonania tego zarządzenia będą surowo ukarani.
Za niezameldowanie odpowiedzialni są w równej mierze właściciele i rządcy domów, dozorcy domowi, jak też i osoby, które winny być zameldowane.

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz