RSS
 

Wiosna 1943 r.

01 lip

Wiosną 1943 r. grupa bojowa z oddziału „Ersa” dokonała próby zniszczenia niemieckiego składu materiałów pędnych w Otwocku. O tej akcji dowiadujemy się z relacji Romana Grotowskiego „Ersa”, spisanej w roku 1971. Niestety, żadne znane źródła nie zarejestrowały tego zdarzenia. Nie znamy dokładnej daty, ale sądzić należy, że miało to miejsce przed początkiem maja 1943 r.

Sprawcą tej akcji był Feliks Zaremba „Żmudzin”, dowódca pododdziału „Radość” w oddziale „Ersa”. Co prawda akcja była nieudana, ale postawa „Żmudzina” znalazła uznanie „Ersa”, który właśnie jego przedstawił do odznaczenia Krzyżem Walecznych. „Żmudzin” otrzymał ten order rozkazem Komendanta Głównego Sił Zbrojnych w Kraju nr L86/ BP z dnia 12 czerwca 1943 r.[1]

Relacja Romana Grotowskiego:

 „Żmudzina” ze względu na jego całkowite oddanie sprawie, karnym utrzymywaniu oddziału, w ciągłej pracy wyszkoleniowej, postawie wobec okupanta, działalność w akcjach sabotażowych i dywersyjnych, przedstawiłem do jednego, przyznanego na oddz. dyw. Bojowej obwodu, przez d-cę „Kedywu” – „Chuchrę” odznaczenie bojowe „Krzyż Walecznych”. Otrzymał go rozkazem K.G.- A.K. w dniu 3.V.1943 roku.[2] Przed tym został ranny w czasie próby spalenia magazynu materiałów pędnych garnizonu niemieckiego w Otwocku. Pamiętam, jak bardzo ucieszyła mnie ta wiara i ufność w dowódcę, w pomoc od niego. Ta jego rana to było jednocześnie sprawdzenie  działania naszej służby sanitarno – medycznej. Egzamin wyszedł na piątkę.[3]


[1] Dokumenty stwierdzające nadanie „Żmudzinowi” KW znajdują się w archiwum J. Rybickiego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dokumenty opublikowane [w:] H. Rybicka (red.), Kedyw Okręgu Warszawa Armii Krajowej – dokumenty rok 1943., Warszawa 2006, ss.161-162.
[2] Grotowski błędnie datuje otrzymanie przez „Żmudzina” KW. Prawdopodobnie zasugerował się datą 3 maja 1944 r. jaka widnieje na piśmie do „Andrzeja” (J. Rybicki), komendanta Kedywu OW, w którym informują go o nadaniu takiego odznaczenia, ale powołując się na rozkaz Komendanta Głównego z 12 czerwca 1943 r. Grotowski nie wiedział, że KW, o który wnioskował został Zarembie przyznany. 19 lipca Grotowski został aresztowany i wywieziony do obozu w Oświęcimiu.
[3] Relacja Romana Grotowskiego.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz