RSS
 

Radni i wyborcy podsumowują i planują własny udział w rozwoju miasta.

10 lis

Otwock. Trwają tu zebrania środowiskowe radnych z wyborcami. Spośród pięciu planowanych zebrań, między innymi z pracownikami służby zdrowia, nauczycielami itp. odbyło się już zebranie z przedstawicielami handlu i rzemiosła (usługi – pięta Achillesowa nie tylko Otwocka), którego przebieg był bardzo pomyślny.
Charakterystyczną cechą zebrań są nie tylko „obrachunki” z wykonanych już postulatów, lecz także omówienie udziału ludności w dalszych zamierzeniach otwockich. Same obrachunki – wypadają na ogół pomyślnie. Np. z pięciu wsi, należących do miasta – cztery mają już elektryczność, a Świdry otrzymają światło elektryczne może jeszcze w br.
Zmieniły się nawierzchnie w mieście, a parę dni temu światła jarzeniowe zabłysły na ulicy Armii Radzieckiej [ob. Armii Krajowej], otworzono niedawno nową szkołę w Jabłonnie (jedna z miejskich wsi).

Lecz rok przyszły wymagać będzie sporo nowego wysiłku. Radnych i mieszkańców. Hasło roku: w całym Otwocku chodniki! Już rozpoczęto produkcję płyt chodnikowych systemem gospodarskim. Odpowiednie wydziały Prezydium MRN [Miejskiej Rady Narodowej] do 15 grudnia br. ukończyć mają plan operacji. Bez obywatelskiej pomocy komitetów blokowych – operacja ta się nie powiedzie!
Warto dodać, że niezależnie od prac chodnikowych trwają prace przy asfaltowaniu ulic. Położono go w wielu miejscach, a rok przyszły przyniesie „gładką” ul. Kolejową (w obu kierunkach od wiaduktu), Armii Radzieckiej, Andriollego. Jeszcze w br. zakończy się asfaltowanie ulicy Dzierżyńskiego [ob. Karczewska].

Jest to naprawdę duży wysiłek, tym większy, że jak pisaliśmy niejednokrotnie, Otwock własnymi siłami „cywilizuje” swój wygląd i swe urządzenia komunalne. Partycypują w tym wyłącznie miejscowe siły, a z zdrowotnych urządzeń Otwocka – korzysta cały kraj. Nic dziwnego, że choć mieszkańcy biorą na siebie na spotkaniach środowiskowych z radnymi nowe zadania, mówią na nich o konieczności stworzenia Otwockowi szerszych możliwości rozwoju jako wielkiego uzdrowiska.

WUKA
Trybuna Mazowiecka, Rok 1960, Nr 278.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz