RSS
 

Adamski Franciszek (1905 – 1973)

13 lut

Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (kier. filologia klasyczna). Szkołę średnią i studia wyższe ukończył pracując jednocześnie na swoje utrzymanie.
Pracę w Otwocku rozpoczął w końcu lat dwudziestych ubiegłego wieku jako nauczyciel łaciny w Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym w Otwocku – dziś Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego – gdzie pracował aż do emerytury, tj. ponad 40 lat. W okresie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu, był w 1942 roku współzałożycielem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie Otwocka. Był członkiem Armii Krajowej i działał w jej strukturach na terenie Otwocka. Był współzarządcą czytelni „Współczesna” (ul. Warszawska róg Kościelnej), stanowiącej punkt kontaktowy AK oraz punkt kolportażu prasy podziemnej – brał w nim czynny udział. Całkowicie oddany pracy z młodzieżą jako nauczyciel i wychowawca, nigdy nie przyjął jakichkolwiek funkcji kierowniczych w pionie oświaty mimo składanych mu wielokrotnie propozycji. Z pewnością był jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych nauczycieli Gimnazjum, a później Liceum.
Był człowiekiem bardzo skromnym i szalenie obowiązkowym. Nie zabiegał o żadne wyróżnienia ani odznaczenia – świadczy o tym fakt, że gdy w związku z zamiarem nadania mu Krzyża Zasługi wezwano go do kuratorium w Warszawie w godzinach lekcyjnych, odpowiedział, że nie zostawi młodzieży bez nauczyciela. Krzyża Zasługi nigdy nie odebrał.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz