RSS
 

Augarten Maksymilian (1889-1942)

13 lut

Urodził się 2 grudnia 1889 roku w Warszawie. Studia lekarskie odbył na Uniwer­sytecie w Getyndze (Gőttingen) w latach 1907-1914. Tamże otrzy­mał dyplom doktora medycyny dnia 2 sierpnia 1920 roku. Pracował jako ordynator (asystent) Sanatorium Publicznego w Hannowerze. Dyplom nostryfikował w Polsce 22 lutego 1922 roku. Od roku 1921 był ordynatorem Sanatorium Towarzystwa „Brijus” i lekarzem Sanatorium „Haszachefes”-Pomoc. Mieszkał i praktykował w Otwocku. Był kierownikiem Ośrodka Zdrowia TOZ. 18 stycznia 1928 roku wybrany został vice-przewodniczącym Związku Lekarzy w Otwocku. W czasie okupacji pełnił w getcie otwockim funkcję kierownika Ośrodka Zdrowia TOZ i lekarza sanitarnego. Wywieziony w czasie likwi­dacji getta otwockiego do Treblinki. Zginął w 1942 roku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: l) Izba Lek. W.-B. teka 470-24, 506-15f.; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Dz. Urz. Izb Lek. na rok 1938; 4) Rocz. Lek. 1933/34; 5) Rocz. Lek. 1936; 6) Rocz. Lek. 1938; 7) Martyrdom ss. 308-309; 8) Uzdr. Otwock Inform. na rok 1925, ss. 68-69; 9) Uzdr. Otwock Inform. na rok 1935, ss. 4 i 12; 10) Urz. Spis Lek. 1924/25; 11) Urz. Spis Lek. -1931; 12) Urz. Spis Lek. 1939; 13) Echo Otwocki 1927, R. I, Nr 3-4, s. 6; 14) Echo Otwockie 1928, R. II, Nr l, s. l0; 15) Prasa Lekarska 1938, R. VII, Nr 3, s. 232; 16) Inf. miejsc. leczn.-klim. W-wa 1922, s. 48; 17) Warsz. Czas. Lek. 1933, R. X, Nr 23, ss. 536-537.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz