RSS
 

Becker Rafał (1891-1942?)

13 lut

Urodził się w roku 1891. Dyplom uzyskał w roku 1917 w Szwajcarii, nostryfikował go w roku 1921. Praktykował w chorobach nerwowych i psychicznych, początkowo w Starym Samborze, a następnie w Otwocku. Już w roku 1919 dr Becker wydał 2 prace w języku niemieckim z zakresu psychoneurologii (Die Nerwosität bei den Juden. Ein Beitrag zur Rassenpsychiatrie. Orell. Füssli. Zürioh, 1919. Die Geistererkrankungen bei den Juden in Schweiz. Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, Berlin, 1919, Nr 4). Zainteresowania dr Beckera dotyczyły specjalnie grupy rasowej żydowskiej, czemu dał wyraz również w swych następnych pracach: l) Zagadnienie rasy żydowskiej w świetle teoryj, Warszawa 1927; 2) Choroby umysłowe u Żydów, Rocz. Psych. 1928, R. VII; 3) Zagadnienie gruźlicy w zakładzie psychiatrycznym, Warsz. Czas. Lek. 1930, Nr 39, ss. 911-913, Nr 40, ss. 934 – 936; 4) Choroby psychiczne wśród Żydów w Polsce, Warsz. Czas. Lek. 1931, Nr 33, ss. 779-781, Nr 34-35, ss. 809-811[1].

Doktor Becker w latach 1928-31 był kierownikiem Sanatorium dla Nerwowo i Psy­chicznie Chorych „Zofiówka” w Otwocku. W roku 1933 założył własny zakład dla psychicznie chorych w Otwocku przy ul. Emilii Plater 3. W roku 1938 przeniósł się do Wiązowny, gdzie był lekarzem wolnopraktykującym. Zginął zamordowany przez Niemców w czasie okupacji hitlerowskiej.

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 814-258; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Dz. Urz. Izb. Lek. 1938; 4) Jellenta, ss. 97-98; 5) Rocz. Lek. 1934; 6) Rocz. Lek. 1936; 7) Rocz. Lek. 1938; 8) Urz. Spis Lek. 1924/25; 9) Urz. Spis Lek. 1931; 10) Urz. Spis Lek. 1939; 11) Uzdr. Otwock Inform. 1935, s. 4,12; 12) Martyrdom, s. 311; 13) Echo Otwockie 1927, R. I, Nr 2, s. 20.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz