RSS
 

Bergazen Stefania (1888-1942?)

13 lut

Urodziła się 11 lutego 1888 roku w Warszawie. Uniwersytet Genewski ukończyła jesienią 1914 roku. Państwowy egzamin nostryfikacyjny zdała 18 marca 1915 roku w Petersburskim Żeńskim Instytucie Medycznym. Następnie pracowała przez cztery lata w Rosji. W roku 1920 była powołana do wojska, zwolniona w roku 1921. Od roku 1922 do maja 1926 roku pracowała w Łódzkiej Kasie Chorych. Od 1 października 1926 roku za­mieszkała w Warszawie przy ul. Granicznej 6. Od roku 1927 pracowała jako wolontariusz-asystent na Oddziale Chorób Wewnętrznych docenta Kleina w Szpitalu Żydowskim na Czystem. W roku 1932 przeniosła się do Otwocka i nie zajmowała żadnej płatnej posady. Według jej oświadczeń znajdowała się w ciężkich warunkach materialnych. Mieszkała i w Warszawie, i w Otwocku. Okresowo była zarejestro­wana jako bezrobotna (od IV.1933 do III.1934 roku) w Biurze Poś­rednictwa Pracy przy Izbie Lekarskiej. W roku 1936 otrzymała posa­dę lekarza szkolnego w Warszawie. W latach wojny (ankieta z 20 września 1940 roku) była lekarzem w lecznicy Tow. „Linas” w Warszawie. Zginęła w czasie okupacji niemieckiej[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła l) Izba Lek. teka 52-175, 263-16 f.; 2) Alm; Lek. 1932; 3) Rocz. Lek. 1934;
4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Urz. Spis Lek. 1924/25; 7) Urz. Spis Lek. 1931; 8) Urz. Spis Lek. 1939; 9) Martyrdom, s. 312.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz