RSS
 

Bergenbaum Chaim (1906-?)

13 lut

Urodził się 15 grudnia 1906 roku w Posadzie Olchowskiej, niedaleko Sanoka. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Sanoku. Studiował na Uniwersy­tecie Wiedeńskim w latach 1925-1931. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich uzyskał tamże 6 lutego 1931 roku. Nostryfikował go na Uni­wersytecie Warszawskim 28 listopada 1933 roku (Nr 218/ks Dypl. Nostr.). W latach 1933-34 odbył praktykę w Szpitalu Starozakonnych w Warszawie. W roku 1931 osiadł w Otwocku i jeszcze przed nostryfi­kacją pracował w sanatorium „Marpe”. Od 1 marca 1934 roku objął po­sadę lekarza miejscowego w tym zakładzie. Od 19 marca 1938 roku prowadził prywatny gabinet lekarski wyposażony w aparat rentge­nowski w Otwocku przy ul. Geislera 11a. Praktykował w zakresie chorób płuc i serca. Z prac naukowych znaleziono jedynie jedną, ogłoszoną wspólnie z dr R. Bermanem pt. W sprawie wzajemnego stosunku suchot płuc i dychawicy oskrzelowej, Medycyna, 1938, R. XII, Nr l, ss. 19-23[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 52-176; 2) Rocz. Lek. 1956; 3) Rocz. Lek. 1958; 4) Uzdr. Otwock Inform. „Lato pod Warszawą”, 1937 s. 9; 5) Urz. Spis Lek. 1959.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz