RSS
 

Berlin Nusym Dawid vel Norbert Cezary (1898- ?)

13 lut

Urodził się 13 stycznia 1898 roku w Łodzi. W roku 1934 ochrzcił się, przybierając imiona Norbert Cezary. W roku 1915 otrzymał świadectwo dojrzałości i wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1915 był czynnym członkiem Straży Obywatelskiej w Warszawie. Rok później jako student praktykował w Szpitalu Starozakonnych w Warszawie na Oddziale Chirurgicznym. W roku 1918 przerwał studia i wstąpił do Legii Akademickiej. W roku 1921 po zdemobilizowaniu kontynuował studia na Wydziale Lekarskim UW i pracował jako asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych prof. dr W. Gluzińskiego. W roku 1922 otrzymał dyplom i rozpoczął praktykę w prywatnej kli­nice chirurgiczno-ginekologicznej Kleina w Grudziądzu. W marcu 1923 roku na prośbę tamtejszej gminy Starozakonnych przyjął sta­nowisko lekarza Powiatowej Kasy Chorych w Nasielsku. Praktykował ponadto w chorobach kobiecych. W okresie swej pracy w Nasielsku był dwukrotnie powoływany przed sąd Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej. W październiku 1927 roku dr Berlin przeniósł się do Warszawy i do kwietnia 1928 roku pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala na Czystem. Od roku 1928 pracował w Sanatorium m.st. Warszawy w Otwocku w charakterze wolontariusza i praktyko­wał w chorobach kobiecych. Od roku 1931 był asystentem, a od roku 1935 starszym asystentem tego Sanatorium.
W Otwocku dał się poz­nać jako ambitny i zdolny lekarz. Opublikował szereg doniesień i prac naukowych. Pracował również społecznie w Związku Rezer­wistów i Związku Ochotników WP. Prawdopodobnie zginął w czasie okupacji[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 52-184; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Jellenta, s. 86; 4) Rocz. Lek. 1934; 5) Rocz. Lek. 1936; 6) Rocz. Lek. 1938; 7) Spis Lek. 1924/25; 8) Urz. Spis Lek. 1931; 9) Echo Otwockie, 1928, B. II, Nr l, s. 20.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz