RSS
 

Bloch Michał (1898-?)

13 lut

Urodził się 20 maja 1898 roku w Kaliszu, dyplom uzyskał 16 lutego 1924 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Przez okres 4 miesięcy przebywał w Węgrowie, a 15 października 1924 roku osiedlił się w Otwocku. Początkowo pracował jako lekarz miejscowy w Sanatorium dra Przygody przy ul. Warszawskiej 5, a następnie praktykował prywatnie przy Al. Kościuszki 10 w chorobach płuc i serca. Od roku 1925 zajmował stanowisko ordynatora Uzdrowiska „Marpe” oraz asystenta w Sa­natorium m.st. Warszawy. Dr Bloch był parokrotnie oskarżony o rzekomo nieetyczne postępowanie, jednak Sąd Izby Lekarskiej uwolnił go od tych zarzutów. Dr Bloch cieszył się dużą popular­nością w Otwocku, szczególnie wśród niezamożnego społeczeństwa (żydowskiego). Pracował bowiem w instytucjach dobroczynnych żydowskich, Towarzystwach „Marpe” i „Tomchaj Chojlim”, a w swej praktyce prywatnej stosował „taryfę ulgową”. Od roku 1935 w sezonie letnim praktykował również w Świdrze i Józefowie. Ogłosił drukiem sze­reg prac naukowych z dziedziny gruźlicy. W czasie okupacji dr Bloch wraz z rodziną ukrywany był we Włodzimierzu Wołyńskim przez małżeństwo Alojzego i Zofii Dziadek. Po wojnie praktykował w Łodzi a następnie wyemigrował do Australii [1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 55-264, 814-433, 829-23; 2) Jellenta, s. 86; 3) Echo Otwockie, 1927, R, I, Nr 6, s. 7; 4) Alm. Lek. 1932; 5) Dz. Urz. Izby Lek. 1938; 6) Rocz. Lek. 1933/34; 7) Rocz. Lek. 1936; 8) Rocz. Lek. 1938; ,9) Urz. Spis Lek. 1931; 10) Urz. Spis Lek. 1939; 11) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 349, 1581; 12) Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Ratujący Żydów podczas Holocaustu, Gutman Israel (red. nacz.), Kraków 2009.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz