RSS
 

Brzeziński Wacław (1905 – 1983)

13 lut

Ukończył Gimnazjum Korpusu Kadetów w Modlinie i Państwowy Kurs Nauczycielski w W-wie. W Otwocku od roku 1930 jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1, a następnie Szkole Podstawowej nr 3. W 1939 roku powołany do wojska, skąd trafił do niewoli sowieckiej. Po powrocie w 1940 roku kierował Szkołą Powszechną nr 3. Należał do AK. W 1942 roku był współorganizatorem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, z ramienia której prowadzono tajne nauczanie na terenie miasta i okolic. Pełnił też w niej funkcję łącznika z centralą w W-wie. Należała do niego rejestracja i weryfikacja tajnego nauczania jako delegata TON-u na Otwock. W wyniku tej działalności został aresztowany – już po wyzwoleniu – i wywieziony do obozu w ZSRR. Wrócił do Otwocka w roku 1945 i w dalszym ciągu kierował Szkołą nr 3. Wiele starań dołożył do powstania w roku 1963 nowego budynku szkolnego przy ulicy Kościuszki. Angażował się w pracę społeczną. W latach 1945-1965 był radnym Miejskiej Rady Narodowej, gdzie pracował w Komisji Oświatowej. Od początku pracy był aktywnym członkiem ZNP – pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Otwocku. Cieszył się dużym uznaniem i szacunkiem uczniów i społeczeństwa otwockiego, pozostając człowiekiem skromnym i życzliwym. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i odznaczeniami resortowymi.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz