RSS
 

Bujwid Odon (1857-1942)

13 lut

Urodził się 30 listopada 1857 roku w Wilnie. Gimnazjum ukończył w Warszawie w roku 1879. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lekar­skim w latach 1879-1884. Pracę naukową rozpoczął już na studiach. Będąc na I kursie pełnił obowiązki asystenta profesora botaniki Fischera vel Waldemheima, a od roku 1883 był asystentem Katedry Higieny prof. Skworcowa. Jako student ogłosił drukiem kilka prac naukowych. Za jedną z nich, poświęconą mikroskopii i mikrochemii plwociny w chorobach dróg oddechowych, otrzymał złoty medal. W swej działalności lekarskiej był związany z Otwockiem o tyle, że w letnich miesiącach mieszkał w swej willi otwockiej i jakkolwiek zajęty pracą naukową, wezwany do chorego nie odmawiał nigdy pomocy. Przebadał również źródła wody w Otwocku i ocenił jej właściwości. W roku 1892 przeniósł się do Krakowa, gdzie w roku 1893 objął Katedrę Higieny i Bakteriologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracowni naukowej Bujwida kontynuowano badania z zakresu higieny wody i środków spożyw­czych oraz badania nad szczepionkami. W roku 1894 Bujwid uruchomił na terenie Warszawy i Krakowa pierwsze w Polsce zakłady produkcji surowic i szczepionek, wytwarzające surowicę przeciwbłoniczą i szczepionkę przeciw wściekliźnie. Był on właściwym odkrywcą tuberkuliny – przesączu z hodowli prątków, który uzys­kał w roku 1890, to jest na rok przed Kochem. Założył pierwszy w Polsce zakład badania żywności (r. 1891). Był bojownikiem o pra­wa emancypacji kobiet, działaczem społecznym, esperantystą. Lewicowe przekonania ściągały na prof. Bujwida represje ze strony władz austriackich. W roku 1920 przeszedł przedwcześnie na emeryturę. Poświęcił się kierowaniu swymi zakładami i pracy społecznej. Był autorem przeszło 250 drukowanych prac naukowych. Zmarł w grudniu 1942 roku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Diehl, s. 16; 2) S. Kośmiński; 3) J.M. Geisler, ss. 125-151; 4) S. Ślopek. Post. Hig. i Med. Dośw. 1957, T.XI, Nr 4, s. 469; 5) Rocz. Lek. 1933; 6) Rocz. Lek. 1936; 7) Rocz. Lek. 1938; 8) Alm. Lek. 1932; 9) Urz. Spis Lek. 1924/25; 10) Urz. Spis Lek. 1931; 11) Urz. Spis Lek. 1939; 12) Olszewicz.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz