RSS
 

Centnerszwer Samuel (1856-1938)

13 lut

Urodził się 8 lutego 1856 roku w Warszawie. Dyplom lekarski uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim 7 marca 1878 roku. Jako lekarz wojskowy brał udział w kampanii rosyjsko-tureckiej w latach 1877-78 (chorował na ospę i dur plamisty). W ciągu dwóch lat następnych kształcił się w klinikach wiedeńskich Billrotha i Alberta. W roku 1880 powrócił do Warszawy. Pierwsze kroki jako chirurg stawiał pod kierunkiem dr Chwata w Szpitalu Starozakonnych. Następnie pracował w Kli­nice Chirurgicznej UW prof. Kosińskiego. Poza tym przez sze­reg lat prowadził prywatny zakład chirurgiczny, początkowo wspólnie z dr Grinbaumem, a następnie samodzielnie. Podczas I wojny światowej niósł pomoc rannym żołnierzom w zamienionym na lazaret Hotelu Rzymskim. Przestawił się całkowicie na „małą chirurgię”, w której był dobrym diagnostą i zręcznym wykonawcą. Miał rozległą praktykę prywatną w Warszawie. W roku 1931 z powodu złego stanu zdrowia przeniósł się do Otwocka. Cechowało go pogodne usposobienie i łagodność. Był prawdziwym humanistą. Interesował się historią, uwielbiał muzykę, poezję. Napisał pracę pt. „Chirurgia pauperum” i kilka drobniejszych prac, a na dwa lata przed śmiercią, przetłumaczył z pomocą żony książkę angielskiego chirurga Monisa pod tytułem „50 lat życia chirurga”. Bystry, krytyczny, skromny, brzydził się reklamą[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1( Izba Lek. W.-B. teka 195-444; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Dz. Izby Lek. 1938; 4) Kalendarz Lekarski Polaka, R. 1897, s. 1; 5) Rocz. Lek. 1885; 6) Rocz. Lek. 1934; 7) Rocz. Lek. 1936; 8) Rocz. Lek. 1938; 9) Urz. Spis Lek. 1924/25; 10) Urz. Spis Lek. 1931; 11) Uzdrowisko Otwock Inform. 1935, s. 4; 12) Warsz. Czas. Lek. 1938, R. XV, Nr 33, s. 549.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz