RSS
 

Chrostowski Bronisław (1852-1923)

13 lut

Urodził się 12 maja 1852 roku we wsi Suchodół, w pobliżu Sokołowa. Do gimnazjum uczęszczał w Suwałkach w latach 1862-1869. Studia me­dyczne odbył w Warszawie w latach 1869-1874. Stopień doktora me­dycyny uzyskał w roku 1880 za pracę O działaniu wodnika bromalowego na krążenie krwi. Od roku 1875 do roku 1879 był asystentem Klini­ki Diagnostycznej prof. Baranowskiego. W roku 1879 pełnił obowiąz­ki lekarza miejscowego w Szpitalu Dzieciątka Jezus.
Od roku 1880 był ordy­natorem w Szpitalu św. Rocha. Po spędzeniu kilku miesięcy na sta­żu w Lipsku przeniesiony został na stanowisko starszego ordyna­tora i zastępcy lekarza naczelnego w Szpitalu Dzieciątka Jezus.
W roku 1914 przeszedł do Szpitala św. Ducha na stanowisko lekarza naczelnego i pozostał na nim do śmierci. Był propagatorem Otwocka już od pierwszych lat istnienia uzdrowiska i leczył tam swoich chorych. Zainteresowania naukowe Chrostowskiego dotyczyły w głównej mie­rze chorób dróg oddechowych. Zmarł 5 stycznia 1923 roku w Warszawie[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródło: 1) Album Zasł. Lek. Pol. Warszawa. 1925, s. 130 (s. 21); 2) Diehl, s. 5; 5) Pol. Słow. Biogr. 1937, s. 449; 4) Kośmiński, s. 70.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz