RSS
 

Cybulski Hipolit (Stanisław) (1875-1924)

13 lut

(fot.)

Urodził się w Warszawie w roku 1875. Dyplom lekarza otrzymał około roku 1897. Po dyplomie pracował w Sanatorium dr Brehmera w Gőrbersdorfie. Następnie osiadł w Otwocku. Był jednym z pionierów otwockiej me­dycyny. Jako jeden z pierwszych lekarzy otwockich stosował odmę opłucnową w leczeniu gruźlicy płuc. Od 1 czerwca 1915 roku był kierownikiem Sanatorium „Leśniczówka”, otwartego w Otwocku przez Warszawskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze. Pracował na tym sta­nowisku do zlikwidowania placówki, tj. do roku 1917. W roku 1908 był współinicjatorem powołania Komisji Klimatycznej zabiegającej o status uzdrowiska dla Otwocka. W 1912 roku był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, zabiegającego o przyznanie Otwockowi praw miejskich. Był też od początku członkiem jego zarządu, a także wieloletnim prezesem Otwockiego Towarzystwa Lekarskiego.
Wybrany w pierwszych wyborach do Rady Obywatelskiej w 1916 roku oraz w 1919 roku do pierwszej po odzyskaniu niepodległości Rady Miejskiej.
Po zakończeniu I wojny światowej został lekarzem naczelnym Uzdrowiska m.st. Warszawy w Otwocku, uruchomionego w pawilonie wydzierżawionym od Towarzystwa „Brijus”. Zmarł w Warszawie w dniu 8 listopada 1924 roku. Pochowany został w Otwocku[1].W uznaniu zasług dr Hipolita Cybulskiego jego imieniem nazwano jedną z ulic Otwocka.

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródło: 1) Biul. Izby Lek. W.-B. 1926, Nr 2, s. 51; 2) Echo Otwockie, 1927, R. I, Nr 3-4, s. 7; 3) Echo Otwockie, 1928, R. II, Nr 4-6, s. 16; 4) Gaz. Lek. 1902, T. XXII, Nr 12, s. 308; 5) Jellenta, ss. 5-7, 57, 71, 75, 99; 6) Inf. Miejsc. Leczn.-Klimat. w R.P. Warszawa, 1922, s. 48; 7) Pam. Warsz. Tow. P/gr. Warszawa, 1933, s. 33.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz