RSS
 

Cytronberg Sucher (Seweryn) (1892-1957)

13 lut

Urodził się 15 stycznia 1892 roku w Warszawie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Korpusie Kadetów im. Suworowa w Warszawie. Medycynę studiował w Bonn, Wrocławiu i Berlinie, gdzie 22 lipca 1914 roku uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie rozprawy Zur Karzinomdiagnose mittels des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens, Berlin 1914. Dyplom lekarski nostryfi­kował na Uniwersytecie Kijowskim w roku 1914. W latach wojny polsko-radzieckiej służył w Wojsku Polskim. Zwolniony w stopniu kapitana-lekarza, osiadł w kwietniu 1922 roku w Warszawie. Pracował przez szereg lat jako lekarz wolontariusz w II Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego i praktykował prywatnie przy ul. Bielańskiej 22 m. 4. Latem 1925 r. praktykował w Otwocku przy ul. Warszawskiej 41, w chorobach żołądka i wątro­by. Nie zaniedbywał pracy naukowej. Mimo niesprzyjających warun­ków w okresie wojny, w ciągu pierwszych jedenastu lat pracy zawodowej do roku 1925, ogłosił 11 prac naukowych, w tym 7 doświadczalnych. W roku 1934 habilitował się i pracował nadal jako nieetatowy docent przy II Katedrze Chorób Wewnętrznych UW.
We wrześniu 1938 roku, za zgodą Wydziału Lekarskiego UW udał się do USA gdzie podjął badania doświadczalne w dziedzinie raka. II wojna świa­towa zastała go w USA, gdzie prawdopodobnie pozostał[1]. [2]

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Akt. Izb. Lek. T. 20-560; 2) Rocz. Lek. 1933; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Rocz. Lek. 1938.
[2] Według innych materiałów wyjechał do Meksyku, gdzie pracował między innymi jako wykładowca Uniwersytetu w Guadaljarze (przyp. red.). 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz