RSS
 

Czyżykowski Franciszek (1889-1965)

13 lut

Urodził się 14 listopada 1889 roku w Dobrej. Od roku 1906 mieszkał w Warszawie, gdzie zdał maturę. Studia na Uniwersytecie War­szawskim odbył w latach 1916-1925. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich uzyskał 5 grudnia 1925 roku. Od stycznia roku następnego był asystentem a później ordynatorem w Sanatorium m.st. Warszawy w Otwocku.
Z powodu niesnasek między nim a dr Bronisławem Grabińskim (miał w roku 1928 proces w Izbie Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej – umorzony), porzucił pracę w Otwocku. W roku 1929 wyjechał zagranicę. W styczniu 1931 roku powrócił do Warszawy i pracował jako lekarz wolno praktykujący. Po wojnie mieszkał we Wrocławiu i praktykował jako internista[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: l) Izba Lek. W.-B. teka 49-609, 380-6, 816-16 f.; 2) Dz. Urz. Izb. Lek. 1938; 3) Pol. Alm. Med. 1956; 4) „Robotnik” z dn. 21 października 1926, Nr 296. (wycinek prasowy); 5) Rocz. Lek. 1933; 6)Rocz. Lek. 1934; 7) Rocz. Lek. 1936; 8) Rocz. Lek. 1938.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz