RSS
 

Dobrski Konrad (1849-1915)

13 lut

Urodził się 26 listopada 1849 roku w Warszawie. Studia rozpoczął na Wydziale Le­karskim Warszawskiej Szkoły Głównej w roku 1865. W roku 1870 uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie Warszawskim. Po dyplomie wyje­chał do Niemiec i Francji z polecenia Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Ranionymi. Pracował tam w lazarecie w Mannheim, a następnie prowadził szpital w twierdzy Toul. W roku 1871 kształcił się w Wiedniu, najdłużej w Klinice Laryngolo­gicznej prof. Schröttera. W latach 1872-1875 był asystentem Kliniki Diagnostycznej prof. Ignacego Baranowskiego. Był człon­kiem zarządu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego i redaktorem Pamiętnika Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. W latach 1878-1880 wydawał i redagował czasopismo lekarskie z zakresu higieny „Zdrowie”. Był współzałożycielem i współorganizatorem Kasy im. Mianowskiego. Miał rozległą praktykę prywatną w Warsza­wie, uruchomił pierwszy prywatny „Dom Zdrowia”. Od roku 1880 pełnił obowiązki lekarza Kolei Nadwiślańskiej. W latach dziewięćdziesiątych spędził wiele miesięcy letnich wraz z rodziną w modnym wówczas Otwocku, gdzie doktorostwo Dobrscy posiadali własną willę. W Otwocku opiekował się swoimi pacjentami przebywającymi na le­czeniu klimatycznym. Zmarł w Warszawie 28 lutego 1915 roku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: l) Diehl, s. 16; 2) Filar: Anna Tomaszewioz-Dobrska, War­szawa, 1959, 8°, s. 264, ss. 139 ,175-176; 3) Kośmiński, s. 91; 4) Zembrzuski, Pol. Słow. Biogr. ss. 261-262.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz