RSS
 

Dobrzycki Henryk (1843-1914)

13 lut

Urodził się 5 stycznia 1843 roku w Kaliszu. Tam też ukończył gimnazjum. W roku 1858 rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1859 został przyjęty do Warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej. Przez rok studiował we Wrocławiu (1861). Dyplom lekarza uzyskał w Warszawie w roku 1864. W roku 1867 został mianowany lekarzem Szpitala w Mieni, gdzie za jego stara­niem utworzono pierwszy w kraju se­zonowy zakład leczniczy dla chorych na gruźlicę płuc (1878). W roku 1884 Dobrzycki został kierownikiem Zakładu Zdrojowego w Sławucie na Wołyniu. Wkrótce przekształcił go we wzorową stację klimatyczną leśną. Dyrekto­rem w Sławucie był przez 25 lat. Inicjatywa jego wykraczała poza ramy kierownika Sanatorium. Był twórcą wielu projektów w zakresie zakładów użyteczności publicznej: kolonii leśnej dla ozdrowieńców, zakładu opiekuńczego dla ubogich i chorych na gruźlicę opuszczających sanatoria, szkół leśnych podmiej­skich dla chorowitej młodzieży. Jeden z jego projektów dotyczył Otwocka. Jako serdeczny przyjaciel Michała Elwiro Andriollego uzyskał od niego zapis testamentowy, ofiarowujący część majątku Andriollego „Brzegi” pod Otwockiem, z przeznaczeniem na orga­nizację kolonii zdrowotnych dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Projekt ten nie został zrealizowany, nie mniej związał nazwisko Dobrzyckiego z Otwockiem. Henryk Dobrzycki zmarł 7 marca 1914 roku[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Kośmiński, s. 92; 2) Rudzki, Zarys dziejów gruźlicy w Polsce. W książce: Walka z Gruźlicą w Polsce, Warszawa 1934, ss. 13-47, 20-22. 3) Zdrowie, 1903, R. XIX, z. 4, ss. 300-310; 4) Zdrowie, 1902, R. XVIII, s. 409; 5) Arch. Hist. Med. 1964, T. XXVII, Nr 1/2, ss. 55-57; 6) Henryk Piątkowski i Henryk Dobrzycki, Andriolli w sztuce i życiu społecznym, Warszawa. 1904, s. 187; 7) Pol. Słow. Biogr. 1939, T. V, Z. 3/23, ss. 270-271.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz