RSS
 

Engelman Eljasz (1885-1943)

13 lut

Urodził się 1 października 1885 roku w Grodnie. Studia lekarskie na Uniwersytecie Berlińskim odbył w latach 1904-1909. Dyplom lekarza otrzymał w grudniu 1910 roku w Moskwie. Napisał rozprawę doktorską pt. Leczenie chirurgiczne żółciowych kamieni. W wojsku rosyjskim dosłużył się rangi kapitana. W latach 1919-1922 pełnił obowiązki lekarza powiatowego. W Otwocku osiadł w czerwcu 1922 roku. Prakty­kował w chorobach płuc i serca, przy ul. Kościuszki 12. Był kierownikiem (naczelnym lekarzem) Zakładu Leczniczo-Dietetycznego A. Górewicza. W roku 1941 zamieszkał w Warszawie przy ul. Grzybowskiej. Zginął podczas likwidacji getta[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1)Izba Lek. W.-B. teka l23-810, 777-31 f.; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Urz. Spis Lek. 1924; 4) Urz. Spis Lek. 1931; 5) Rocz. Lek. 1933; 6) Rocz. Lek. 1936; 7) Rocz. Lek. 1938; 9) Martyrdam, s. 336; 9) Otwock-Uzdrowisko Inf. 1925.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz