RSS
 

Finkelkraut Markus (1864-1943?)

13 lut

Urodził się w roku 1864. Dyplom lekarza otrzymał w roku 1891. Praktykował w Warszawie jako laryngolog. Był członkiem zarządu Towarzystwa „Marpe” i lekarzem prowadzonego przez tę instytucję sanatorium w Otwocku. W roku 1934 został ukarany grzywną w wysokości 100 złotych za wystawianie słuchaczom Szkoły Kosmetycznej w Warszawie zaświadczeń zezwalających na wykonywanie masażu leczniczego, do czego dyplom ukończenia Szkoły Kosmetycznej nie upoważniał. W roku 1937 był zamieszany wraz z dr Pawłem Konem w aferę podra­biania i przerabiania świadectw śmierci i innych dokumentów. Będąc lekarzem Żydowskiego Towarzystwa Pogrzebowego „Ostatnia Posługa” wystawiał in blanco zaświadczenia zgonu. Ponieważ, zgodnie z przepisami wyznania mojżeszowego, zmarły winien być pochowany w tym samym dniu, w którym nastąpił zgon, pracownicy „Ostatniej Posługi”: Pinkiert i Binensztok dla omi­nięcia obowiązujących w Państwie Polskim przepisów prawnych, zezwalających na grzebanie zwłok najwcześniej po upływie 24 godzin wypisywali na blankietach, podpisanych uprzednio przez le­karzy, wcześniejszą datę zgonu. Sprawa ta stała się przedmiotem postępowania Sądu Okręgowego w Warszawie i wywołała sporo komen­tarzy w opinii publicznej. Dr Finkielkraut nie przeżył okupacji, zginął lub zmarł śmiercią naturalną w getcie[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: l) Izba Lek. W.- B. teka 617-4; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Echo Otwockie, 1927, Nr 6, R. I, s. 9; 4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Urz. Spis Lek. 1924; 7) Urz. Spis Lek. 1931; 8) Urz. Spis Lek. 1939.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz