RSS
 

Flejsyng Zejlik (1906-1944)

13 lut

Urodził się 28 stycznia 1906 roku w Willach Otwockich, gimnazjum miejskie w Otwocku ukończył w roku 1925 i wstąpił na Uniwersytet Warszawski. Dyplom lekarza (po studiach w latach 1925-1930) otrzymał 24 lu­tego 1932 roku. Był lekarzem Sanatorium „Echo” w Otwocku (1932), stałym mieszkańcem i obywatelem miasta Otwocka.
Był członkiem Zarządu Towarzystwa Przeciwgruźliczego „Marpe” w Warszawie. Pracował w Szpitalu na Czystem, w Szpitalu św. Ducha i Zakładzie Mikrobiologii i Serologii UW. W Otwocku miał gabinet prywatny, wyposażony w aparat rentgenowski, diatermię, elektryzację i lampy kwarcowe. Starał się również o pozwolenie na prowadzenie w Kołbieli dodatkowej praktyki, ale Izba Lekarska Warszawsko-Białostocka nie wyraziła zgody. We wrześniu 1939 roku opuścił Otwock, lecz powrócił 16 maja 1940 roku. Wraz z doktorem Blochem był współwłaścicielem nieruchomości w Otwocku. Procesowali się o to, że Flejsyng sam pobierał komorne. Prawdopodobnie ukrywał się poza terenem getta po jego likwidacji. Na parę dni przed wkroczeniem wojsk radzieckich został aresztowany, w czasie udzielania pomocy lekarskiej chorym na dur mieszkańcom Otwocka i zamordowany. Praca doktorska pt. O polimorfiźmie streptokoków[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: l) Izba Lek. W.-B. teka 347-20, 32-926 f. ; 2) Otwock-Uzdrowisko Inform. 1935; 3) Rocz. Lek. 1933; 4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Martyrdam, s. 343; 7) Warsz. Czas. Lek. 1935, R. XII, Nr 14, ss. 281-285; 8) Warsz. Czas. Lek. 1935, Nr 15, ss. 301-306.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz