RSS
 

Frajdenberg Dawid Josef (1904-1942?)

13 lut

Urodził się 17 kwietnia1904 roku w Lublinie. Po ukończeniu gimnazjum w roku 1924 wstąpił na Uniwersytet Warszawski. Dyplom lekarza uzyskał 14 grudnia 1934 roku w Warszawie. Od l lipca do l października 1930 roku i od l lipca 1931 do 1 kwietnia 1932 roku odbywał praktykę lekarską w Szpitalu Żydowskim w Lublinie. W latach 1932-1934 pracował w Laboratorium Analitycznym „Sanitas w Warszawie. Od l lutego do 30 kwietnia 1935 roku był asystentem w Zakładzie św. Zofii w Warszawie. Od 13 maja 1935 roku do 1 czerwca 1937 roku pracował w Sanatorium dra Przygody w Otwocku. Następnie przeniósł się do Lublina, gdzie praktykował jako lekarz ogólny. Zginął w czasie okupacji niemieckiej[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: l) Izba Lek. W.-B. teka 33-944; 2) Rocz. Lek. 1936; 3) Rocz. Lek. 1938; 4) Martyrdom, s. 344.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz