RSS
 

Frydman Izaak (1895-1941)

13 lut

Urodził się 14 stycznia 1895 roku w Ucianach na Wileńszczyźnie. Gimnazjum w Wilnie ukończył w roku 1913. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego. Dyplom uzyskał w roku 1919, następnie praktykował w Leningradzie i Pskowie. W roku 1922 powrócił do Wilna. Dyplom nostryfikował na Uniwersytecie Stefana Batorego dopiero 4 czerwca 1928 roku W latach 1928-1931 pracował jako młodszy asystent Zakła­du Farmakologii Uniwersytetu Stefana Batorego. Dnia 20 sierpnia 1932 roku przyjechał do Otwocka, gdzie objął stanowisko starszego ordynatora Zakładu Psychiatrycznego „Zofiówka”. Jednocześnie prowadził do roku 1939 praktykę prywatną w zakresie chorób wewnętrznych i umysłowych. W roku 1938 został oskarżony przez organ prasowy OWR „Falanga” o czyny nierządne, popełniane na kobietach, pacjentkach zakładu, jak również o wykorzystywanie swego stanowiska ordynatora i zastępcy dyrektora przy przyjmowa­niu personelu żeńskiego do pracy w zamian za uległość. Śledztwo wszczęte przez prokuratora umorzono, gdyż okazało się, że oskar­żenie wyszło od zwolnionych pracowników zakładu, do których zwolnienia przyczynił się oskarżony.
W czasie działań wojennych dr Frydman znalazł się na terenach wschodnich. W roku 1940 został mianowany dyrektorem Zakładu dla Umysłowo Chorych w Woronowie koło Lidy. Zginął w Choroszczy w roku 1941, zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach przez sowietów, po tym jak wstawił się za aresztowanym księdzem Franciszkiem Pieściukiem[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 145-994; 2) Alm. Lek. 1932; 3) „Falanga”, Nr 52/113 z dn. 6 grudnia 1938, s. 6; 4) Izaak Frydman: „Lecznictwo doraźne w chorobach psychicznych. Pod­ręczna encyklopedia lekarza praktyka. T. V. Warszawa, 1938, ss. 34-1-392; 5) Rocz. Lek. 1933; 6) Rocz. Lek. 1936; 7) Rocz. Lek. 1938; 8) Martyrdam, ss. 34-7; 9) Urz. Spis Lek. 1931; 10) Treść pomnika w miejscowości Żółtki.

 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz