RSS
 

Gągała Marian (ur. 1923- 2007)

13 lut

W latach 1940-1944 należał do Batalionów Chłopskich. W 1944 roku aresztowany przez NKWD, po wielokrotnych badaniach zwolniony i skierowany do służby wojskowej. Przeszedł szlak bojowy od Warszawy do Berlina. Po zakończeniu wojny studiował medycynę w Lublinie i Warszawie, gdzie w 1950 roku uzyskał dyplom lekarza. Pozostał w służbie wojskowej, a po zwolnieniu z niej w 1957 roku objął stanowisko ordynatora w Sanatorium im. F. Dzierżyńskiego w Otwocku. Jako internista był konsultantem wszystkich zakładów przeciwgruźliczych w Otwocku oraz założycielem i pracownikiem Pracowni Elektrokardiograficznej – przez długie lata jedynej wykonującej EKG dla pacjentów wszystkich sanatoriów. Następnie był ordynatorem, zastępcą dyrektora i lekarzem naczelnym Szpitala im. L. Waryńskiego. Przeszedł na emeryturę w roku 1997, nadal jednak pracował jako konsultant w Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy. Łączny staż pracy dra Gągały wyniósł ponad 65 lat.
Był aktywnym członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i jest autorem wielu artykułów i publikacji naukowych. W ciągu całego życia znajdował czas na zainteresowania pozazawodowe i czynną pracę społeczną. Był aktywnym członkiem Otwockiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego i uczestnikiem jego prac oraz historykiem amatorem otwockiej służby zdrowia. Był autorem historii otwockich zakładów leczniczych i 75 biografii lekarzy otwockich tak przed- jak i powojennych. Pracował też społecznie we władzach miejscowych i wojewódzkich Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami wojskowymi i kombatanckimi.

 

Opracowała Anna Szymańska-Petryk

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz