RSS
 

Gelbard Aniela vel Majewska Zofia (1906-1997)

13 lut

Urodziła się 31 grudnia 1906 roku w Warszawie. Szkolę średnią ukończyła również w stolicy w roku 1924, po czym wstąpiła na Wydział Lekarski Uni­wersytetu Warszawskiego. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich uzyskała 16 czerwca 1930 roku. Po odbyciu stażu pracowała jako asystent Sanatorium dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Zofiówka” w Otwocku. W roku 1938 objęła stanowisko młodszego asystenta Kli­niki Chorób Nerwowych w Warszawie. Z opublikowanych prac na uwa­gę zasługują dwa ciekawe spostrzeżenia zamieszczone w czasopiśmie Neurologia Polska O Haemangioblastoma móżdżku z roczną poprawą po naświetlaniach, pozorującą wyleczenie i Porażeniu przejścio­wym kończyn i tułowia u chorej z objawami przysadkowo-podwzgórzowymi. W latach okupacji pracowała w Szpitalu Starozakonnych. Od 1943 roku ukrywała się w Warszawie. Po wojnie zmieniła nazwisko na Zofia Majewska. Znana jest jako pierwszy polski neurolog dziecięcy[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 194-1044, 227-9 f., 2) Alm. Lek. 1932; 3) Rocz. Lek. 1936; 4) Rocz. Lek. 1933; 5) Neur. Pol. 1938, T. XXI, Nr 1-2, ss. 114-115 i 128-129; 6) Seweryn Konieczny, HISTORIA POLSKIEJ NEUROLOGII I NEUROCHIRURGII. Profesor Zofia Majewska – twórczyni polskiej szkoły neurologii rozwojowej, Neurologia i Neurochirurgia Polska, Nr 3/2008.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz