RSS
 

Glass Benedykt (1902-1941)

13 lut

Urodził się 30 czerwca 1902 roku. Gimnazjum ukończył w Warszawie w roku 1920. Jako ochotnik wstąpił do Armii Polskiej. W latach 1920-26 stu­diował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 10 lipca 1926 roku otrzymał dyplom doktora wszechnauk lekarskich. Pracował jako wolontariusz w Szpitalu Wolskim na Oddziale dra Landau’a. Utrzymy­wał się z praktyki prywatnej, nie posiadając żadnej płatnej posady. Poza tym publikował wiele prac z zakresu gruźlicy, zarówno doniesień kazuistycznych jak i zagadnień społeczno- organizacyjnych. W roku 1938 został dyrektorem Sanatorium dra Przygody w Otwocku. Dr Glass musiał odznaczać się krewkim charakterem, skoro Sąd Grodzki w Otwocku wszczął przeciwko niemu postępowanie za spoliczkowanie Stefana Jana Ende. W czasie wojny Glass znalazł się na terenach Polski wschodniej, gdzie objął stanowisko dyrektora Szpitala w Nowojelni koło Baranowicz. Po inwazji hitlerowskiej został zamordowany w roku 1941, w czasie próby przedostania się do Rosji[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 47-1093; 2) Rocz. Lek. 1936; 3) Rocz. Lek. 1938; 4) Martyrdam, s. 353; 5) Urz. Spis Lek. 1931; 6) Urz. Spis Lek. 1939; 7) Zb. Woźniewski. Rys histo­ryczny Szpitala Wolskiego w Warszawie (1877-1939), Warszawa 1948, s. 80.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz