RSS
 

Goldberg Henryk Dawid (1902-1943?)

13 lut

Urodził się 21 listopada 1902 roku w Warszawie. Studia lekarskie odbył na Uniwersytecie Warszawskim gdzie otrzymał dyplom doktora wszechnauk le­karskich 13 lipca 1927 roku. Pracował jako wolontariusz w Szpi­talu Wolskim od 1 października 1927 do 1 kwietnia 1929 roku i w Szpitalu Położni­czym przy ul. Pańskiej 74. Następnie w Szpitalu Starozakonnych na Oddziale Chirurgicznym dra Sołowiejeżyka od 1 czerwca 1929 do 1 kwietnia 1931 roku. Mieszkał i praktykował w Warszawie przy ul. Trębackiej 15. W roku 1936 był poszukiwany przez Warszawską Izbę Lekarską na te­renie kraju. Zarejestrowany został przez Izbę Lekarską Warszawsko-Białostocką ponownie 10 czerwca 1938 roku. Od 1 maja 1938 roku mieszkał i praktykował w Otwocku przy ul. Warszawskiej 35. W czasie okupacji ponownie zamieszkał w Warszawie. Pracował jako lekarz Przychodni Przeciwgruźliczej TOZ przy ul. Gęsiej 43 oraz był lekarzem kwa­rantanny przy Gminie Żydowskiej. Dalsze losy nieznane[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka. 116-1134, 506-5 f.; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Dz. Urz. Izby Lek. 1938; 4) Rocz. Lek. 1936; 5) Rocz. Lek. 1938; 6) Martyrdom, s. 355; 7) Urz. Spis Lek. 1931; 8) Urz. Spis Lek. 1939.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz