RSS
 

Goldberg Ludwik Władysław (1896-1942?)

13 lut

Urodził się 25 maja 1896 roku w Łodzi. Około roku 1903 przeprowadził się z ro­dziną do Warszawy. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu War­szawskiego i uzyskał dyplom doktora wszechnauk lekarskich 18 listopada 1922 roku. Pracował jako wolontariusz w II Klinice Chorób Wewnętrznych. Następnie przez pewien czas mieszkał i prak­tykował w Chylicach, gm. Iwiczna. W roku 1927 przeniósł się na stałe do Otwocka. Początkowo w roku 1927 praktykował w chorobach wewnętrznych i nerwowych w Zakładzie dra Krukowskiego, gdzie również był kierownikiem. Następnie otworzył własny gabinet przy ul. Warszawskiej 35. Zginął w czasie okupacji niemieckiej[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Izba Lek. W.-B. teka 116-2241; 2) Alm. Lek. 1932; 3) Echo Otwockie, 1927, R. I, Nr 1; 4) Urz. Spis Lek. 1924; 5) Martyrdom, s. 356; 6) Urz. Spis Lek. 1931; 7) Urz. Spis Lek. 1939; 8) Rocz. Lek. 1933.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz