RSS
 

Goldflam Samuel (1852-1932)

13 lut

Urodził się 15 listopada 1862 roku w Warszawie. Do gimnazjum uczęszczał w mieś­cie rodzinnym i ukończył je w roku 1869. Medycynę studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom uzyskał w roku 1875 i rozpoczął pracę w charakterze asystenta na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Dzieciątka Jezus u prof. Lambla. Od roku 1877 był ordyna­torem przy Klinice Terapeutycznej w Szpitalu św. Ducha w Warsza­wie. W roku 1881 odbył dłuższą podróż naukową zagranicę. Kształcił się w neurologii u prof. Westphala w Berlinie i prof. Charcota w Paryżu. Po powrocie do kraju zorganizował prywatną przychod­nię dla ubogich pacjentów. Pracował jako wolontariusz u dra Flataua i jako hospitant w innych szpitalach. Był bardzo skrom­ny. Własnego oddziału nie prowadził. Zmarł 26 sierpnia 1932 roku w Otwocku. Pozostawił po sobie około 50 prac naukowych. W roku 1888 opisał zanik odruchów kolanowych w tabes, a w roku 1890 powrót tych odruchów w niektórych wypadkach. Opisał objaw blednięcia kończyn dolnych podczas czynnych ruchów w chromaniu przestankowym (objaw Goldflam-Oehlera). Pracował nad istotą myastenia gravis, którą zwać się winno chorobą Goldflam-Erb. Pierwszy opisał rodzimą postać porażenia okresowego mięśni. Był pionierem mikroskopii układu nerwowego. Prowadził poszukiwania tła anatomicznego w schorzeniach czynnościowych: histerii i stwardnieniu rozsianym. Był lekarzem, społecznikiem, twórcą i współtwórcą wielu organizacji m.in. Towarzystwa Opieki nad Umysłowo Chorymi Żydami, Warszawskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szpitala dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów, Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Zofiówka” w Otwocku. Był członkiem Towa­rzystwa „Brijus”, TOZ, Instytutu Patologicznego w Szpitalu Ży­dowskim. Był prawdziwym naukowcem, miłośnikiem sztuki, prawdzi­wym demokratą i wielkim humanistą[1].

 

Opracował dr med. Witold Trybowski


[1] Źródła: 1) Gaz. Lek. 1879, T XXVIII, ss. 231-234, 24-249; 2) Gaz. Lek. 1881,
ss. 585-592, 608-614; 3) S. Kośmiński; 4) Martyrdom, ss. 65-67.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz